banner 11.2017

ໜອງຟ້າມະຫັດສະຈັນ

nongfa

ຄົ້ນຫາພາທ່ຽວ ອັດຕະປື

tour 2018

ສະຖິຕິ ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້:ມື້ນີ້:71
ມື້ວານນີ້:ມື້ວານນີ້:333
ອາທິດນີ້:ອາທິດນີ້:568
ເດືອນນີ້:ເດືອນນີ້:4489
ທັງໝົດ:ທັງໝົດ:248534

Lao National Radio

radio

ແຜນທີແຂວງ ອັດຕະປື

administrative map

 

 

ຂະແໜງເລຂານຸການ-ໄອທີ

IMG 9679

ທ່ານ ອຸດທະລີ ສິງທຳມະວົງ ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ເລຂາການນໍາ

 

ທ່ານ ວິລະກອນ ຈັນທະນູ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ເລຂາການນໍາ

 vilapon

ທ່ານ ວິລະພົນ ພົມມະສານ ວິຊາການ-ນັກຂ່າວປະຈໍາການນໍາ

 

ທ່ານ ນ, ດາໄລ ຊາວເຊກະໝານ ວິຊາການ-ເລຂາຄະນະຫ້ອງວ່າການ

suls

ທ່ານ ສຸລິໄຊ ສຸລິຍະໄລ ວິຊາການ-ຊ່ວຍວຽກເລຂາການນໍາ

 

ທ່ານ ພອນໄຊ ພູນມາມາ ວິຊາການ-ເລຂາການນໍາ

 

ທ່ານ ນ. ວັນວິໄລ ໄຊເສນາ ວິຊາການ-ເລຂາການນໍາ

 

ທ່ານ ສະຫລັກຄຳ ໄຊຍະສິດ ວິຊາການ-ເລຂາການນໍາ

 

ທ່ານ ອາລຸນ ພົນເສນາ ວິຊາການໄອທີ

 

ທ່ານ ຂາວພອນ ຜິວຄຳພັນ ວິຊາການ-ໄປຮຽນຍົກລະດັບ