banner 11.2017

ໜອງຟ້າມະຫັດສະຈັນ

nongfa

ຄົ້ນຫາພາທ່ຽວ ອັດຕະປື

tour 2018

ສະຖິຕິ ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້:ມື້ນີ້:258
ມື້ວານນີ້:ມື້ວານນີ້:349
ອາທິດນີ້:ອາທິດນີ້:508
ເດືອນນີ້:ເດືອນນີ້:3132
ທັງໝົດ:ທັງໝົດ:256484

Lao National Radio

radio

ແຜນທີແຂວງ ອັດຕະປື

administrative map

 

 

Article Index

ຄະນະຫ້ອງວ່າການແຂວງ

tns 

ທ່ານ ທະນູໄຊ ບັນຊາລິດ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງ 

 km

ທ່ານ ຄຳມ່ວນ ຄູນມາລາ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງ

 bp

ທ່ານ ດຣ ບຸນເປັນ ສັງສົມສັກ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງ

777

ທ່ານ ວົງໄຊ ມະນີວົງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງ

 slss

ທ່ານ ສຸລິສັກ ເດດພະຈັນ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງ

 ທ່ານ ວິໃສ ໄຊແສງຈັນ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງ  

 


ຂະແໜງເລຂານຸການ-ໄອທີ

IMG 9679

ທ່ານ ອຸດທະລີ ສິງທຳມະວົງ ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ເລຂາການນໍາ

 

ທ່ານ ວິລະກອນ ຈັນທະນູ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ເລຂາການນໍາ

 vilapon

ທ່ານ ວິລະພົນ ພົມມະສານ ວິຊາການ-ນັກຂ່າວປະຈໍາການນໍາ

 

ທ່ານ ນ, ດາໄລ ຊາວເຊກະໝານ ວິຊາການ-ເລຂາຄະນະຫ້ອງວ່າການ

suls

ທ່ານ ສຸລິໄຊ ສຸລິຍະໄລ ວິຊາການ-ຊ່ວຍວຽກເລຂາການນໍາ

 

ທ່ານ ພອນໄຊ ພູນມາມາ ວິຊາການ-ເລຂາການນໍາ

 

ທ່ານ ນ. ວັນວິໄລ ໄຊເສນາ ວິຊາການ-ເລຂາການນໍາ

 

ທ່ານ ສະຫລັກຄຳ ໄຊຍະສິດ ວິຊາການ-ເລຂາການນໍາ

 

ທ່ານ ອາລຸນ ພົນເສນາ ວິຊາການໄອທີ

 

ທ່ານ ຂາວພອນ ຜິວຄຳພັນ ວິຊາການ-ໄປຮຽນຍົກລະດັບ

 


ຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເງິນ

 daovanh

 ທ່ານ ດາວວັນ ຫລວງອາໄພ ຫົວໜ້າຂະແໜງ

 vlk

ທ່ານ ນາງ ວິໄລຂັນ ໄຊຍະແສງ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

 

 

 kb

 ທ່ານ ຄຳບາງ ນວນມາລິນ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

ໜ່ວຍງານການເງິນ

kp

ທ່ານ ຄຳພອນ ພົມມະຈັນ ວິຊາການແຜນການ-ການເງິນ

pkln

ທ່ານ ເພັດກາລຸນາ ດວງໂພທອງ ວິຊາການ-ການບັນຊີ

sml

ທ່ານ ນາງ ສິມມະລີ ຄຳໝັ້ນ ວິຊາການ-ຄັງເງິິນສົດ

mns

ທ່ານ ນາງ ມະນີສອນ ເພັດວິໄລ ວິຊາການ-ຊ່ວຍວຽກການເງິນ

   
ວຽກຈັດຕັ້ງ

 

ທ່ານ ນາງ ວຽງໄຊ ໄຊຍະສານ ວິຊາການ-ຊ່ວຍວຽກຈັດຕັ້ງພະນັກງານ

 

ທ່ານ ຄານປະສົງ ທໍາມະນີວົງ ວິຊາການ-ຊ່ວຍກອງເລຂາຄະນະພັກ

npp

ທ່ານ ນາງ ນິພາພອນ ໂພທິລາດ ວິຊາການ-ຊ່ວຍວຽກຈັດຕັ້ງ 

 

ທ່ານ ນາງ ຕອບຄຳ ໝື່ນຫລວງ ວິຊາການ-ຊ່ວຍວຽກຈັດຕັ້ງ

 

 

 
ໜ່ວຍງານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ

 

ທ່ານ ນາງ ປັນຍາ ຫລວງອາໄພ ຈໍ້າກາເອກະສານ

anl

ທ່ານ ນາງ ອານົງລັກ ອ້ວນນະລາດ ບັນທຶກ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ

 

ທ່ານ ທຸງໄຊ ຈັນທະບັນດິດ ບໍລິການແຈກຍາຍເອກະສານ

ໜ່ວຍງານສໍາເນົາເອກະສານ

 

ທ່ານ ນາງ ແພງສະຫວັນ ຈັນທະກາລີ ວິຊາການ-ສຳເນົາເອກະສານ

 

 

pln

ທ່ານ ນາງ ພຸດລີນາ ສີສະແຫວງສຸກ ວິຊາການ-ຊ່ວຍວຽກສຳເນົາ 

ໜ່ວຍງານພິທີການ, ໄຟຟ້າ-ນ້ຳປະປາ

 

ທ່ານ ຊາຍສີລິ ສວນກຸຫລາບ ວິຊາການ-ຊ່ວຍວຽກພິທີການ

 

ທ່ານ ຄອນສະຫວັນ ພົມມະແສງ ວິຊາການໄຟຟ້າ-ນ້ຳປະປາ

 

ທ່ານ ວິໄລພອນ ວິໄລກອນ ວິຊາການໄຟຟ້າ-ນ້ຳປະປາ

     
ໜ່ວຍງານລົດ

 

ທ່ານ ຄຳເຜີຍ ສໍປະເສີດ ຊີ້ນໍາວຽກງານລົດ

bounkong

ທ່ານ ບຸນກອງ ໄຊຍະແສງ ຂັບລົດການນໍາ

 

ທ່ານ ໜູທອງ ໝື່ນຕັນ ຂັບລົດບໍລິຫານ

ທ່ານ ວິໄຊ ຈັນທະພອນ ຂັບລົດບໍລິການ ທ່ານ ສັກນາລົງ ມີດວງຈັນ ຂັບລົດບໍລິຫານ ທ່ານ ຄຳເປິນ ປາກາສິດ ຂັບລົດການນໍາ
ທ່ານ ບັນດົນ ລ້ຽງໄຊຍະສິດ ຂັບລົດຫ້ອງວ່າການ  ທ່ານ ທອງພັນ ເພັດລັງສີ ຂັບລົດການນໍາ  
ໜ່ວຍງານອະນາໄມ
ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ອານາໄມຊັ້ນ 1 ທ່ານ ນາງ ສຸວັນນີ ອານາໄມຊັ້ນ 2 ທ່ານ ນາງ ມະນີວັນ ອານາໄມຊັ້ນ 3
ທ່ານ ນາງ ຈໍາປາທອງ ອານາໄມ 4 ທ່ານ ນາງ ມັນມະນີ ອານາໄມ 5  

 


ຂະແໜງສັງລວມພັກ

 lk

 ທ່ານ ລິດຄຳ ໂຮມອິນຕາ ຫົວໜ້າຂະແໜງ

 

 ທ່ານ ວິສິດ ບຸດດາວົງ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

 

 

Khamlavanh2

ທ່ານ ຄຳລາວັນ ຈັນທະພອນ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ 

 ທ່ານ ນາງ ຈັນທະລອນ ແກ້ວແສງສະຫວ່າງ ວິຊາການ ທ່ານ ພອນວິໄລ ໝັ້ນອານົງ ວິຊາການ ທ່ານ ນາງ ພູທອງ ໝັ້ນໄຊຍະເພັດ ວິຊາການ
ທ່ານ ທູນໃຈ ເພັດສີໝອນ ວິຊາການ    

 


ຂະແໜງສັງລວມລັດ

Koiy vongvichit

ທ່ານ ໂກ໋ຍ ວໍວົງຈິດ ຫົວໜ້າຂະແໜງ

Phuvanh

ທ່ານ ພູວັນ ພິມມະສານ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

 

 

chit

ທ່ານ ສົມຈິດ ພົມມະຈັນ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ 

 

ທ່ານ ກາຍສອນ ວົງເງິນ ວິຊາການ

yommai

ທ່ານ ຍົມສະໄໝ ແກ້ວມະນີ ວິຊາການ

 

ທ່ານ ສຸດາວັນ ສຸວັນນະວົງ ວິຊາການ

ທ່ານ ນາງ ດາວິນ ແກ້ວມະນີ ວິຊາການ ທ່ານ ແສງສະຫວັນ ໄຊຍະສິດ ວິຊາການ  

 


ຂະແໜງກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ

 

ທ່ານ ນາງ ບັນໄດ ໄຊຍະສິດ ຫົວໜ້າຂະແໜງ

Do sengda

ທ່ານ ໂດແສງດາ ພິຈິດ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

 

laddavanh

ທ່ານ ນາງ ລັດດາວັນ ກອງບົວຄຳ ວິຊາການ

phetchinda

ທ່ານ ເພັດຈິນດາ ແກ້ວຫລວງໂຄດ

 


ຂະແໜງກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ

 

ທ່ານ ທອງສະຫວັດ ກຸນລະວົງ ຫົວໜ້າຂະແໜງ

 

ທ່ານ ສຸວັນເນົາ ເມືອຍຈັນທອງ

 

ທ່ານ ສົມຫລ້າ ຈິດດາຮອດ

 

ທ່ານ ນາງ ທິບພະພອນ ພຸດທະຈັກ

Seangkham

ທ່ານ ແສງຄຳ ປິນຍາໂນ