banner 11.2017

ໜອງຟ້າມະຫັດສະຈັນ

nongfa

ຄົ້ນຫາພາທ່ຽວ ອັດຕະປື

tour 2018

ສະຖິຕິ ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້:ມື້ນີ້:283
ມື້ວານນີ້:ມື້ວານນີ້:349
ອາທິດນີ້:ອາທິດນີ້:533
ເດືອນນີ້:ເດືອນນີ້:3157
ທັງໝົດ:ທັງໝົດ:256509

Lao National Radio

radio

ແຜນທີແຂວງ ອັດຕະປື

administrative map

 

 

Article Index

ຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເງິນ

 daovanh

 ທ່ານ ດາວວັນ ຫລວງອາໄພ ຫົວໜ້າຂະແໜງ

 vlk

ທ່ານ ນາງ ວິໄລຂັນ ໄຊຍະແສງ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

 

 

 kb

 ທ່ານ ຄຳບາງ ນວນມາລິນ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ

ໜ່ວຍງານການເງິນ

kp

ທ່ານ ຄຳພອນ ພົມມະຈັນ ວິຊາການແຜນການ-ການເງິນ

pkln

ທ່ານ ເພັດກາລຸນາ ດວງໂພທອງ ວິຊາການ-ການບັນຊີ

sml

ທ່ານ ນາງ ສິມມະລີ ຄຳໝັ້ນ ວິຊາການ-ຄັງເງິິນສົດ

mns

ທ່ານ ນາງ ມະນີສອນ ເພັດວິໄລ ວິຊາການ-ຊ່ວຍວຽກການເງິນ

   
ວຽກຈັດຕັ້ງ

 

ທ່ານ ນາງ ວຽງໄຊ ໄຊຍະສານ ວິຊາການ-ຊ່ວຍວຽກຈັດຕັ້ງພະນັກງານ

 

ທ່ານ ຄານປະສົງ ທໍາມະນີວົງ ວິຊາການ-ຊ່ວຍກອງເລຂາຄະນະພັກ

npp

ທ່ານ ນາງ ນິພາພອນ ໂພທິລາດ ວິຊາການ-ຊ່ວຍວຽກຈັດຕັ້ງ 

 

ທ່ານ ນາງ ຕອບຄຳ ໝື່ນຫລວງ ວິຊາການ-ຊ່ວຍວຽກຈັດຕັ້ງ

 

 

 
ໜ່ວຍງານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ

 

ທ່ານ ນາງ ປັນຍາ ຫລວງອາໄພ ຈໍ້າກາເອກະສານ

anl

ທ່ານ ນາງ ອານົງລັກ ອ້ວນນະລາດ ບັນທຶກ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ

 

ທ່ານ ທຸງໄຊ ຈັນທະບັນດິດ ບໍລິການແຈກຍາຍເອກະສານ

ໜ່ວຍງານສໍາເນົາເອກະສານ

 

ທ່ານ ນາງ ແພງສະຫວັນ ຈັນທະກາລີ ວິຊາການ-ສຳເນົາເອກະສານ

 

 

pln

ທ່ານ ນາງ ພຸດລີນາ ສີສະແຫວງສຸກ ວິຊາການ-ຊ່ວຍວຽກສຳເນົາ 

ໜ່ວຍງານພິທີການ, ໄຟຟ້າ-ນ້ຳປະປາ

 

ທ່ານ ຊາຍສີລິ ສວນກຸຫລາບ ວິຊາການ-ຊ່ວຍວຽກພິທີການ

 

ທ່ານ ຄອນສະຫວັນ ພົມມະແສງ ວິຊາການໄຟຟ້າ-ນ້ຳປະປາ

 

ທ່ານ ວິໄລພອນ ວິໄລກອນ ວິຊາການໄຟຟ້າ-ນ້ຳປະປາ

     
ໜ່ວຍງານລົດ

 

ທ່ານ ຄຳເຜີຍ ສໍປະເສີດ ຊີ້ນໍາວຽກງານລົດ

bounkong

ທ່ານ ບຸນກອງ ໄຊຍະແສງ ຂັບລົດການນໍາ

 

ທ່ານ ໜູທອງ ໝື່ນຕັນ ຂັບລົດບໍລິຫານ

ທ່ານ ວິໄຊ ຈັນທະພອນ ຂັບລົດບໍລິການ ທ່ານ ສັກນາລົງ ມີດວງຈັນ ຂັບລົດບໍລິຫານ ທ່ານ ຄຳເປິນ ປາກາສິດ ຂັບລົດການນໍາ
ທ່ານ ບັນດົນ ລ້ຽງໄຊຍະສິດ ຂັບລົດຫ້ອງວ່າການ  ທ່ານ ທອງພັນ ເພັດລັງສີ ຂັບລົດການນໍາ  
ໜ່ວຍງານອະນາໄມ
ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ອານາໄມຊັ້ນ 1 ທ່ານ ນາງ ສຸວັນນີ ອານາໄມຊັ້ນ 2 ທ່ານ ນາງ ມະນີວັນ ອານາໄມຊັ້ນ 3
ທ່ານ ນາງ ຈໍາປາທອງ ອານາໄມ 4 ທ່ານ ນາງ ມັນມະນີ ອານາໄມ 5