banner 11.2017

ໜອງຟ້າມະຫັດສະຈັນ

nongfa

ຄົ້ນຫາພາທ່ຽວ ອັດຕະປື

tour 2018

ສະຖິຕິ ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້:ມື້ນີ້:218
ມື້ວານນີ້:ມື້ວານນີ້:226
ອາທິດນີ້:ອາທິດນີ້:873
ເດືອນນີ້:ເດືອນນີ້:5029
ທັງໝົດ:ທັງໝົດ:365812

Lao National Radio

radio

ແຜນທີແຂວງ ອັດຕະປື

administrative map

 

 

ເລກທີແຈ້ງການ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນຫຍໍ້ ເອກະສານ
862/ຫວຂ 28/9/2018 ເລື່ອງຍ້າຍຈຸດຮັບບໍລິຈາກ ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ຈາກຫ້ອງວ່າການແຂວງ ໄປຢູ່ ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ສັງຄົມແຂວງ ນັບແຕ່ 1 ຕຸລາ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ. ດາວໂຫລດ
601/ຫວຂ 24/7/2018 ແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບເລກບັນຊີ ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ ແກ່ຜູ້ປະສົບໄພ ຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ຢູ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື  ດາວໂຫລດ
780/ຫວຂ 27/9/2017 ແຈ້ງການ ເລື່ອງການ ປະມູນ ຂາຍລົດ Benz ກກ 6930 ແລະ ການທ່ວງໜີ້ ສິນຂາຍລົດ ນໍາພະນັກງານ ບໍານານ. ດາວໂຫລດ
776/ຫວຂ 27/9/2017 ແຈ້ງການ ເລື່ອງການ ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ ເສັ້ນທາງ ຍຸດທະສາດ ຊາຍແດນ ລາວ-ຫວຽດນາມ. ດາວໂຫລດ
870/ຫກ.ອປ 31/10/2016 ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດບັດມະຕິ ກອງປະຊຸມ ອົງການ ປົກຄອງແຂວງ ຄັ້ງທີ 1 ດາວໂຫລດ
807/ຫກ.ອປ 14/10/2016 ແຈ້ງການ ເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການ ສະເໜີ ຂໍປະຕິບັດ ໂຄງການ ແລະ ຂໍເງິນນອກ ແຜນນໍາແຂວງ. ດາວໂຫລດ
513/ຫກ.ອປ 12/7/2016 ແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ການສະເໜີ ຂໍງົບປະມານ ນອກແຜນ ນໍາແຂວງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ໂຄງການ. ດາວໂຫລດ