banner 11.2017

ໜອງຟ້າມະຫັດສະຈັນ

nongfa

ຄົ້ນຫາພາທ່ຽວ ອັດຕະປື

tour 2018

ສະຖິຕິ ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້:ມື້ນີ້:56
ມື້ວານນີ້:ມື້ວານນີ້:449
ອາທິດນີ້:ອາທິດນີ້:1409
ເດືອນນີ້:ເດືອນນີ້:10762
ທັງໝົດ:ທັງໝົດ:892224

Lao National Radio

radio

ແຜນທີແຂວງ ອັດຕະປື

administrative map

 

 

ເລກທີ ລົງວັນທີ ເນື້ອໃນຫຍໍ້ຂອງຄໍາສັ່ງ ເອກະສານ
14/ຈຂ.ອປ 02/11/2017  ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການປະຕິບັດ ຄຳສັ່ງ ເລກທີ 34/ນຍ, ລົງວັນທີ 23/08/2016 ວ່າດ້ວຍ ການວາງ ທິດທາງ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ  ມາດຕະການ ສ້າງແຂວງ ເປັນຫົວໜ່ວຍ ຍຸດທະສາດ, ສ້າງເມືອງ ເປັນຫົວໜ່ວຍ ເຂັ້ມແຂງ ຮອບດ້ານ, ສ້າງບ້ານ ເປັນຫົວໜ່ວຍ ພັດທະນາ. ດາວໂຫລດ
13/ຈຂ.ອປ  02/10/2017 ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການກວດລ້າງ ຂະບວນການ ລັກລອບ ຂຸດຄົ້ນ ຄຳ ຜິດກົດໝາຍ ໃນຂອບເຂດ ແຂວງອັດຕະປື. ດາວໂຫລດ
12/ຈຂ.ອປ 02/10/2017 ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການຢຸດຕິ ການເກັບກູ້, ທ້ອນໂຮມ ແລະ ການຊື້ - ຂາຍ ໄມ້, ເຄື່ອນຍ້າຍ, ການມີໄວ້ ໃນຄອບຄອງ ແລະ ຂະບວນການ ສົມຮູ້ ຮ່ວມຄິດ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ດາວໂຫລດ
11/ຈຂ.ອປ 30/08/2017 ຄຳສັ່ງ ແນະນຳ ກ່ຽວກັບການ ລົງສຳພາດ ແລະ ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ການເຄື່ອນ ໄຫວຂອງ ທຸລະກິດ ໃນປີ 2016. ດາວໂຫລດ
10/ຈຂ.ອປ 21/08/2017 ຄຳສັ່ງ ແນະນຳ ກ່ຽວກັບການ ແກ້ໄຂບັນຫາ ຂອງຊາວ ຕ່າງດ້າວ - ຊາວຕ່າງ ປະເທດ ທີ່ທຳມາ ຫາກິນ ແລະ ດຳເນີນ ທຸລະກິດ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປື. ດາວໂຫລດ
03/ຈຂ.ອປ 15/03/2017 ຄຳສັ່ງ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງ ສັດລ້ຽງ ຂອງປະຊາຊົນ ໃນທົ່ວ ແຂວງ ອັດຕະປື. ດາວໂຫລດ
942/ຈຂ.ອປ 15/09/2017 ຄຳແນະນຳ ໃຫ້ເອົາໃຈ ໃສ່ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່, ສຶກສາ ອົບຮົມ ສ້າງສະຕິ ເຄົາລົບ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ຕ່າງໆ. ດາວໂຫລດ
936/ຈຂ.ອປ 14/09/2016 ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ຄຳສັ່ງ ຂອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 10/ນຍ ວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມ ທະວີຄວາມ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ ທະບຽນສານ. ດາວໂຫລດ
903/ຈຂ.ອປ 07/09/2016 ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການກວດກາ, ເກັບກຳ ຂໍ້ມູນເຂົ້າ ສຳມະໂນ ແລະ ອອກສິດ ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ. ດາວໂຫລດ
659/ຈຂ.ອປ 11/07/2016 ຄຳສັ່ງ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ລົດ, ນຳໃຊ້ຖະໜົນ ທີ່ບໍ່ຖືກ ຕ້ອງຕາມ ລະບຽບ ກົດໝາຍ. ດາວໂຫລດ
606/ຈຂ.ອປ 22/06/2016 ຄຳສັ່ງ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ຄຳສັ່ງ ເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍ ການເພີ່ມ ທະວີຄວາມ ເຂັ້ມງວດ ໃນການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການຂຸດ ຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້. ດາວໂຫລດ
581/ຈຂ.ອປ 15/06/2016 ຄຳສັ່ງ ໃຫ້ຢຸດເຊົາ ການຂົນໄມ້ ທຸກປະເພດ ຜ່ານທາງ ດິນແດງ ໃນຊ້ວງ ລະດູຝົນ ແລະ ກຳນົດ ວັນປິດປ່າ ເພື່ອຢຸດຕິ ການຂຸດ ຄົ້ນໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າ ຂອງດົງໃນ ແຕ່ລະປີ. ດາວໂຫລດ
522/ຈຂ.ອປ 25/05/2016 ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການສະ ກັດກັ້ນ, ການຂຸດ ຄົ້ນ, ການເຄື່ອນ ຍ້າຍ, ຊື້ບ-ຂາຍ ຫີນອ່ອນ ປາໂກໄດ ຢູ່ເຂດພູ ກາງໂຮງ ເມືອງພູວົງ ແຂວງ ອັດຕະປື. ດາວໂຫລດ
388/ຈຂ.ອປ 26/04/2016 ຄຳສັ່ງ ແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການສະກັດ ກັ້ນກຸ່ມ ຄົນບໍ່ດີ ທີ່ລັກເອົາ ອຸປະກອນ ສາຍສົ່ງ ໄຟຟ້າ ແຮງສູງ ແລະ ຫ້າມບໍ່ ໃຫ້ປູກຕົ້ນ ໄມ້, ສິ່ງປຸກ ສ້າງຢູ່ກ້ອງ ແລວສາຍ ສົ່ງໄຟຟ້າ ແຮງສູງ ໃນທົ່ວ ແຂວງ ອັດຕະປື. ດາວໂຫລດ
118/ຈຂ.ອປ 05/02/2016 ຄຳສັ່ງ ກ່ຽວກັບການ ຫ້າມບຸກລຸກ, ຈັບຈ່ອງພື້ນທີ່ ດິນແຫລ່ງ ທ່ອງທ່ຽວ ຕາດຫົວຄົນ ບ້ານໃຫຍ່ ໝື່ນຫົວເມືອງ ແລະ ພູສະພອງ ບ້ານສີວິໄລ. ດາວໂຫລດ
127/ຈຂ.ອປ 30/01/2015 ຄຳສັ່ງ ແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດການ ເກັບເງິນ ພັນທະກອງທຶນ ພັດທະນາ ການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ດ່ານສາກົນ ພູເກືອ. ດາວໂຫລດ