banner 11.2017

ໜອງຟ້າມະຫັດສະຈັນ

nongfa

ຄົ້ນຫາພາທ່ຽວ ອັດຕະປື

tour 2018

ສະຖິຕິ ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້:ມື້ນີ້:389
ມື້ວານນີ້:ມື້ວານນີ້:397
ອາທິດນີ້:ອາທິດນີ້:786
ເດືອນນີ້:ເດືອນນີ້:9992
ທັງໝົດ:ທັງໝົດ:904876

Lao National Radio

radio

ແຜນທີແຂວງ ອັດຕະປື

administrative map

 

 

ລຳດັບ ເນື້ອໃນຫຍໍ້ເອກະສານ ເອກະສານຄັດຕິດ
8 ມະຕິກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງແຂວງ ປະຈໍາເດືອນ 7-8/2017 ຄັ້ງທີ 8 ດາວໂຫລດ
 7 ມະຕິກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງແຂວງ ປະຈໍາເດືອນ 6/2017 ຄັ້ງທີ 7  ດາວໂຫລດ
 6 ມະຕິກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງແຂວງ ປະຈໍາເດືອນ 4/2017 ຄັ້ງທີ 6  ດາວໂຫລດ
 5 ມະຕິກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງແຂວງ ປະຈໍາເດືອນ 3/2017 ຄັ້ງທີ 5  ດາວໂຫລດ
 4 ມະຕິກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງແຂວງ ປະຈໍາເດືອນ 1-2/2017 ຄັ້ງທີ 4  ດາວໂຫລດ
 3 ມະຕິກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງແຂວງ ປະຈໍາເດືອນ 12/2016 ຄັ້ງທີ 3  ດາວໂຫລດ
 2 ມະຕິກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງແຂວງ ປະຈໍາເດືອນ 11/2016 ຄັ້ງທີ 2  ດາວໂຫລດ
 1 ມະຕິກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງແຂວງ ປະຈໍາເດືອນ 10/2016 ຄັ້ງທີ 1  ດາວໂຫລດ