banner 11.2017

ໜອງຟ້າມະຫັດສະຈັນ

nongfa

ຄົ້ນຫາພາທ່ຽວ ອັດຕະປື

tour 2018

ສະຖິຕິ ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້:ມື້ນີ້:376
ມື້ວານນີ້:ມື້ວານນີ້:397
ອາທິດນີ້:ອາທິດນີ້:773
ເດືອນນີ້:ເດືອນນີ້:9979
ທັງໝົດ:ທັງໝົດ:904863

Lao National Radio

radio

ແຜນທີແຂວງ ອັດຕະປື

administrative map

 

 

Article Index

ຄະນະພັກແຂວງ ທີ່ໄດ້ເລືອກຕັ້ງເປັນທາງການ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ I ເປີດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 21/11/1961 ທີ່ນໍ້າກົງ ເມືອງສະໜາມໄຊ
ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ບ່ອນເກີດ ຕໍ່າແໜ່ງ
1 ສະຫາຍ ຄຳເຄື້ອນ ບ້ານຄຳສົມໂຄດ ເລຂາພັກແຂວງ
2 ສະຫາຍ ສຸຮັກ ບ້ານແທ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ
3 ສະຫາຍ ທອງດຳ (ຕລວຍ) ບ້ານແທ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ
4 ສະຫາຍ ພວງ ບ້ານຫາດຍາວ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ
5 ສະຫາຍ ບຸນຈວງ ບ້ານສີເຊົາ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ
6 ສະຫາຍ ຂໍ ບຸນນະແສງ ບ້ານຕົງອາສາ ກຳມະການພັກແຂວງ
7 ສະຫາຍ ສົນ ແສນລັງ ບ້ານເພຍຄຳມະລຶ ກຳມະການພັກແຂວງ
8 ສະຫາຍ ທິດຕອນ(ບຸນໂຕ) ບ້ານວັດເໜືອ ກຳມະການພັກແຂວງ
9 ສະຫາຍ ຊ່ວງ ໄຊເສນາ ບ້ານປູຍ ກຳມະການພັກແຂວງ
10 ສະຫາຍ ໂລ່ນ ບ້ານອຸກ ກຳມະການພັກແຂວງ
11 ສະຫາຍ ຄຳບາງ ບ້ານລະຍາວເໜືອ ກຳມະການພັກແຂວງ
12 ສະຫາຍ ຄຳບາງ ກອງໃສ ບ້ານພໍ່ບ່ອງນ້ອຍ ກຳມະການພັກແຂວງ
13 ສະຫາຍ ເດື່ອ ບ້ານວົງລະຄອນ ກຳມະການພັກແຂວງ