ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 1 ພະຈິກ 2021, 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຊາວໜູ່ມ, ແມ່ຍິງ ແລະ ກຳມະບານ ຮາກຖານ ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ນຳພາໂດຍ ສະຫາຍ ດາບແກ້ວ ໄຊຍະແສງ ຄະນະພັກຮາກຖານ ຮ້ອງຫວໜ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍ ສະມາຊິກທັງ 3 ອງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊນ ໄດ້ລົງປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ ແລະ ເປັນກຳລັງໃຈຊ່ວຍເຫຼືອ ນ້ຳດື່ມ , ມີ່ ແລະ ໄຂ່ ລວມມູນຄ່າ 2,800,000 ກິບ ໃຫ້ອ້າຍນ້ອງ ພະນັກງານ ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ, ແພດໝໍ ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດງານ ຢູ່ຈຸດກວດກາ ກັ່ນກອງ ພະຍາດໂຄວິດ 19 ທີ່ຈຸດເຊກະຕາມ ແລະ ຈຸດເຊນ້ຳນ້ອຍ