ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານລວມ

ຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2021 ຫ້ອງວ່າການ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ສ້າງ ຂະບວນການ ອອກແຮງງານ ລວມ ໃນຂອບເຂດ ຮັບຜິດຊອບ ຢູ່ສໍານັກງານ ອົງການປົກຄອງ ແຂວງ ເປັນຕົ້ນ: ໄດ້ອະນາໄມ ປັດກວາດ -ເກັບຂີ້ເຍື້ອ, ຕັດຫຍ້າ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອສ້າງ ຄວາມສະອາດ ຈົບງາມ, ໂດຍມີ ຄະນະ ຫ້ອງວ່າການ ແຂວງ, ບັນດາທ່ານ ຫົວໜ້າຂະແໜງ ຕະລອດຮອດ ພະນັກງານ ລັດຖະກອນ -ພະນັກງານ ອາສາສະໝັກ ເຂົ້າຮ່ວມ ຢ່າງເປັນ ຂະບວນການ ສາມັກຄີ ແລະ ຟົດຟື້ນ.