ຍັງເຫຼືອ ອີກບໍ່ພໍ ເທົ່າໃດວັນ ກໍ່ຈະເຖິງ ມື້ເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກ ສະພາ ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາ ປະຊາຊົນ ແຂວງ ຊຸດທີ II ເພື່ອຮັບ ປະກັນ ໃຫ້ແກ່ ການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມ ຖືກຕ້ອງ ສອດຄ່ອງ ຮັບປະກັນໄດ້ ທາງດ້ານ ຄຸນນະພາບ ແລະ ເນື້ອໃນ ຂອງການ ລົງໂຄສະນາ ຫາສຽງ ຂອງຜູ້ ສະໝັກ ຮັບເລືອກ ຕັ້ງ, ດັ່ງນັ້ນ ຄະນະ ກໍາມະການເລືອກຕັ້ງ ແຂວງ ອັດຕະປື ໄດ້ກໍານົດ ແຜນເຄື່ອນໄຫວ ລົງຫາສຽງ ຂອງບັນດາ ຜູ້ສະໝັກ ຮັບເລືອກຕັ້ງ ໃນ 5 ຕົວເມືອງ ຂອງແຂວງ ມີທັງໝົດ 50 ຈຸດ, ໃນນີ້ ຢູ່ເມືອງ ສາມັກ ຄີໄຊ ມີ 11 ຈຸດ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ມີ 8 ຈຸດ, ເມືອງຊານໄຊ ມີ 10 ຈຸດ, ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ມີ 8 ຈຸດ ແລະ ເມືອງພູວົງ ມີ 13 ຈຸດ.

ການເຄື່ອນໄຫວ ລົງຫາສຽງ ຂອງຜູ້ ສະໝັກ ຮັບເລືອກຕັ້ງ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 8 - 19 ກຸມພາ 2021 ໃຫ້ສໍາເລັດ, ເຊິ່ງຈຸດ ປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍ ຂອງການ ລົງຫາສຽງຂອງຜູ້ ສະໝັກ ຮັບເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກ ສະພາ ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາ ປະຊາຊົນ ແຂວງ ຊຸດທີ II ຄັ້ງນີ້, ເພື່ອໃຫ້ ຜູ້ສະໝັກ ແຕ່ລະທ່ານ ໄດ້ນໍາ ສະເໜີຕົວ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ຜູ້ ມີສິດ ປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ຮັບຮູ້ ເຂົ້າໃຈ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕໍ່ປະຫວັດ ຄວາມເປັນມາ, ຜົນງານ ແລະ ວິໃສທັດ ຂອງຜູ້ ສະໝັກ ແຕ່ລະທ່ານ, ພ້ອມທັງ ເປັນການ ສຶກສາອົບຮົມ ໃຫ້ຜູ້ ມີສິດ ເລືອກຕັ້ງ ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ແຈ້ງຕື່ມ ກ່ຽວກັບ ທາດແທ້ ລະບອບ ການເມືອງ ເຊິ່ງແມ່ນ ລະບອບ ປະຊາທິ ປະໄຕ ປະຊາຊົນ, ມີຄວາມ ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ໂຄງປະກອບ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາ ກອນ ຂອງສະພາ ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະມາຊິກ ສະພາ ປະຊາຊົນ ຊຸດທີ II ເຫັນໄດ້ສິດ, ໜ້າທີ ແລະ ພັນທະ ຂອງພົນ ລະເມືອງ ໃນການ ໄປໃຊ້ສິດ ປ່ອນບັດ ເລືອກຕັ້ງ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ພ້ອມທັງ ໃຫ້ຜູ້ ສະໝັກ ຮັບເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ຮັບຮູ້ ກ່ຽວກັບ ຄວາມມຸ້ງ ມາດປາດ ຖະໜາ ແລະ ສະພາບ ການພັດທະນາ ການດໍາລົງ ຊີວິດ ຂອງ ປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າ ໃນເຂດ ເລືອກຕັ້ງ ຂອງຕົນ ພ້ອມທັງ ສ້າງສາຍ ພົວພັນ ສະນິດແໜ້ນ ກັບປະຊາຊົນ ຢູ່ໃນ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຕົນ ລົງສະໝັກ ເລືອກຕັ້ງ.