banner 11.2017

ໜອງຟ້າມະຫັດສະຈັນ

nongfa

ຄົ້ນຫາພາທ່ຽວ ອັດຕະປື

tour 2018

ສະຖິຕິ ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້:ມື້ນີ້:19
ມື້ວານນີ້:ມື້ວານນີ້:344
ອາທິດນີ້:ອາທິດນີ້:363
ເດືອນນີ້:ເດືອນນີ້:3599
ທັງໝົດ:ທັງໝົດ:413727

Lao National Radio

radio

ແຜນທີແຂວງ ອັດຕະປື

administrative map

 

 

ວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2020, ທ່ານ ເລັດ ໄຊຍະພອນ ເລຂາ ພັກແຂວງ - ເຈົ້າແຂວງ ອັດຕະປື ພ້ອມດ້ວຍ ພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງແຂວງ ແລະ ອໍານາດ ການປົກຄອງ ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ໄດ້ລົງ ເຄື່ອນໄຫວ ຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມ ການຟື້ນຟູ ພື້ນທີ່ການຜະລິດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ ກະທົບ ຈາກເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ເຊປຽນ - ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ ໃນໄລຍະ ຜ່ານມາ, ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການ ຟື້ນຟູ ດິນນາ, ດິນສວນ, ຄອງຊົນລະ ປະທານ, ລວມທັງ ການບຸກເບີກ ເນື້ອທີ່ ການຜະລິດ ໃໝ່ ເພື່ອ ຕອບສະໜອງ ເນື້ອທີ່ ການຜະລິດ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ຢ່າງ ພຽງພໍ, ສາມາດ ລົງມື ເຮັດການຜະລິດ ໃຫ້ທັນ ກັບລະດູການ ແລະ ສາມາດ ຜະລິດ ເປັນຄ້າ ໄດ້ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ.

ການລົງ ເຄື່ອນໄຫວ ຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຊຸກຍູ້ ຕິດຕາມ ຈຸດຟື້ນຟູ ດິນນາ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ຢູ່ເຂດດອນບົກ - ທ່າແສງຈັນ; ເບິ່ງຈຸດ ຟື້ນຟູ ປັບປຸງ ຊົນລະປະທານ ຫ້ວຍສະໝອງ ແລະ ໄດ້ ລົງມອບ ແນວພັນເຂົ້າ ໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນ ຢູ່ສູນ ພັກເຊົາ ບ້ານປິນດົງ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຈໍານວນ 4 ໂຕນ.

ໂອກາດ ການລົງ ເຄື່ອນໄຫວ ຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ເລັດ ໄຊຍະພອນ ເລຂາ ພັກແຂວງ - ເຈົ້າແຂວງ ອັດຕະປື ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະ ໃຫ້ທິດ ຊີ້ນໍາ ແກ່ອໍານາດ ການປົກ ຄອງເມືອງ ສະໜາມໄຊ ໃຫ້ເພີ່ມ ທະວີ ເອົາໃຈໃສ່ ຊຸກຍູ້ ຕິດຕາມ ວຽກງານ ແກ້ໄຂ ແລະ ຟື້ນຟູ ຜົນກະທົບ ຈາກເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ເຊປຽນ - ເຊນໍ້ານ້ອຍແຕກ ເພື່ອຟື້ນຟູ ໃຫ້ມີ ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດ ຕາມຄາດໝາຍ ທີ່ວ່າງໄວ້ ໂດຍໄວ, ເອົາໃຈໃສ່ ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົນ ໄດ້ມີ ອາຊີບເຮັດ, ໄດ້ລົງມື ເຮັດການ ຜະລິດ ທັນລະດູການ, ເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມ ການຜະລິດ ແລະ ຜະລິດ ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ກາຍເປັນ ສິນຄ້າ, ເພື່ອໃຫ້ ປະຊາຊົນ ສາມາດ ກຸ້ມຕົນເອງໄດ້ ແລະ ໄດ້ພັດທະນາ ຊີວິດ ການເປັນຢູ່ ຂອງຄອບຄົວ ໃຫ້ດີ ຂື້ນກວ່າເກົ່າ. ພ້ອມນັ້ນ ຍັງໄດ້ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ ແກ້ໄຂ ປະກົດການ ຍໍ້ທໍ້ ທີ່ເກີດຂື້ນ ຢູ່ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ໂດຍສະເພາະ ສະພາບ ລັກລອບ ຂຸດຄົ້ນ ຊັບ ພະຍາກອນ ທໍາ ມະຊາດ ແບບຜິດ ກົດໝາຍ, ເຊິ່ງໃຫ້ ອໍານາດ ການປົກຄອງເມືອງ ເອົາໃຈໃສ່ ແກ້ໄຂ ຢ່າງຈິງຈັງ ປະຕິບັດ ຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບ ກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ ປະກົດການ ຍໍ້ທໍ້ ຫຼຸດລົງ ເທື່ອລະກ້າວ.