banner 11.2017

ໜອງຟ້າມະຫັດສະຈັນ

nongfa

ຄົ້ນຫາພາທ່ຽວ ອັດຕະປື

tour 2018

ສະຖິຕິ ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້:ມື້ນີ້:215
ມື້ວານນີ້:ມື້ວານນີ້:311
ອາທິດນີ້:ອາທິດນີ້:825
ເດືອນນີ້:ເດືອນນີ້:5667
ທັງໝົດ:ທັງໝົດ:379008

Lao National Radio

radio

ແຜນທີແຂວງ ອັດຕະປື

administrative map

 

 

ໃນວັນທີ 24 ເມສາ 2020 ທ່ານ ເລັດ ໄຊຍະພອນ ເລຂາພັກ ແຂວງ- ເຈົ້າແຂວງ ອັດຕະປື ພ້ອມດ້ວຍ ພະແນກການ ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງແຂວງ ແລະ ອໍານາດ ການປົກ ຄອງ ເມືອງຊານໄຊ ໄດ້ລົງ ເຄື່ອນໄຫວເບິ່ງ ຈຸດທີ່ເປັນ ໄປໄດ້ ຫຼື ຈຸດ ທີ່ເໝາະສົມ ໃຫ້ສໍາຫຼວດ ເພື່ອກໍ່ສ້າງ ບ່ອນກັກກັນ ນໍ້າ ຢູ່ຫ້ວຍ ນໍ້າທວຍ ( ພູກອງຣາຍ ) ເຂດວັງໄຊ ເມືອງຊານໄຊ ເພື່ອກັກຕັນ ນໍ້າ ສະໜອງ ແກ່ການຜະລິດ ກະສິກໍາ ແລະ ການຊົມໃຊ້ ໃຫ້ພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົນ ຢູ່ເມືອງ ຊານໄຊ ໄດ້ຢ່າງ ທົ່ວເຖິງ ແລະ ພຽງພໍ.

ການພັດທະນາ ຈຸດກັກກັນນໍ້າ ເພື່ອສະໜອງ ແກ່ການ ຜະລິດ ກະສິກໍາ ຂອງປະຊາຊົນ ກໍ່ແມ່ນ ແນວທາງ ການພັດ ທະນາ ທີ່ສໍາຄັນ ຂອງພັກ-ລັດ, ເພາະການ ຜະລິດ ກະສິກໍາ ກໍ່ແມ່ນ ທ່າແຮງ ສໍາຄັນ ໃນການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ ຂອງຊາດ; ພໍ່ແມ່ ປະຊາຊົນ ໄດ້ເຮັດ ການຜະລິດ, ມີອາຊີບ ໝັ້ນຄົງ, ສາມາດ ກຸ້ມຕົນເອງໄດ້ ແລະ ໄດ້ພັດທະນາ ຊີວິດ ການເປັນຢູ່ ຂອງຄອບຄົວ ໃຫ້ດີຂື້ນ ກວ່າເກົ່າ, ນັ້ນກໍ່ຄື ການມີ ສ່ວນຮ່ວມ ໃນການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ -ສັງຄົມຂອງຊາດ ໃຫ້ດີຂື້ນ ເປັນກ້າວໆ.

ຈຸຸດ ທີ່ເໝາະສົມ ຢູ່ຫ້ວຍນໍ້າທວຍ ( ພູກອງຣາຍ ) ເຂດວັງໄຊ ເມືອງຊານໄຊ ເປັນເຂດ ພື້ນທີ່ສູງ ມີນໍ້າໄຫຼ ຕະຫຼອດປີ, ບໍ່ຫ່າງໄກ ຈາກພື້ນທີ່ ອາໄສ ແລະ ພື້ນທີ່ ການ ຜະລິດ ຂອງປະຊາຊົນ ປານໃດ, ຖ້າໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະຕິບັດສໍາເລັດ ຈະສາມາດ ສະໜອງນໍ້າລິນ, ນໍ້າຄອງເໝືອງ ໄດ້ພຽງພໍ ໃຫ້ຫຼາຍບ້ານ ແລະ ຫຼາຍພື້ນທີ່ ຢ່າງກວ້າງ ຂວາງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເຂດ ບ້ານນໍ້າປາ, ພູໄຊ, ວັງໄຊ ແລະ ຂອບເຂດໃກ້ຄຽງ ຈະໄດ້ຮັບ ຜົນປະໂຫຍດ.

ແຕ່ເຖິງ ແນວໃດ ກໍ່ຕາມ, ພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງແຂວງ ແລະ ອໍານາດ ການປົກຄອງ ເມືອງຊານໄຊ, ຍັງຈະຕ້ອງ ລົງໄປສໍາຫຼວດ ແລະ ສຶກສາ ຄວາມເປັນ ໄປໄດ້ ຢ່າງຮັດກຸ່ມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຜົນໄດ້ ແລະ ຜົນເສຍ ໃຫ້ມີ ຄວາມລະອຽດ ທີ່ຖ້ວນ ຕື່ມອີກ.