banner 11.2017

ໜອງຟ້າມະຫັດສະຈັນ

nongfa

ຄົ້ນຫາພາທ່ຽວ ອັດຕະປື

tour 2018

ສະຖິຕິ ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້:ມື້ນີ້:128
ມື້ວານນີ້:ມື້ວານນີ້:300
ອາທິດນີ້:ອາທິດນີ້:1305
ເດືອນນີ້:ເດືອນນີ້:1390
ທັງໝົດ:ທັງໝົດ:329180

Lao National Radio

radio

ແຜນທີແຂວງ ອັດຕະປື

administrative map

 

 

ເຈົ້າແຂວງ ອັດຕະປື ຊີ້ນຳຄະນະພັກບ້ານແທ ສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ມີບ່ອນຈຳໜ່າຍ ສິນຄ້າຊຸມຊົນ ໃນໂອກາດ ທີ່ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງ ອັດຕະປື ລົງຊຸກຍູ້ ການຜະລິດລະດູແລ້ງ ຂອງປະຊາຊົນ ເຂດບ້ານໃຫຍ່ແທ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ໃນມື້ ວັນທີ 5 ມັງກອນ 2017 ນີ້ ທ່ານເຈົ້າແຂວງ ໄດ້ຊີ້ນຳ ໃຫ້ຄະນະພັກຮາກຖານ, ອຳນາດການປົກຄອງ ບ້ານແທ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ ຊອກວິທີທາງອອກ ຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ໃນການແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຍາກ; ໃນນີ້ການປູກພືດ ລະດູແລ້ງ ຕ້ອງຕິດພັນກັບຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງຕະຫຼາດ ໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກນິກ ແລະ ແນວພັນໃໝ່ ເພື່ອເພີ່ມສະມັດຕະພາບ ຜົນຜະລິດ ໃຫ້ສູງຂື້ນ ພ້ອມກັນນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ກຳນົດ ຈຸດແລກປ່ຽນ ຊື້-ຂາຍສິນຄ້າ ຫລື ເອີ້ນວ່າ (ຕະຫຼາດນ້ອຍ) ເພື່ອເປັນບ່ອນ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ນໍາເອົາຜົນຜະລິດ ຂອງຕົນມາວາງຂາຍ ອາດຈະໝູນວຽນ ໄປແຕ່ລະບ້ານ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ທັງນີ້ເພື່ອສ້າງໃຫ້ ປະຊາຊົນ ມີຈິນຕະນາການ ໃໝ່ໃນການຄິດໄລ່ ແລກປ່ຽນຊື້ຂາຍ, ຮູ້ຜະລິດ ເປັນສິນຄ້າ ເປັນການກະຕຸ້ນ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງບ້ານໃຫ້ມີການ ຂະຫຍາຍຕົວ, ສ້າງລາຍຮັບ ແກ່ຄອບຄົວ ພັດທະນາ ຄຸນນະພາບ ຊີວິດໃຫ້ນັບມື້ ດີຂື້ນໄປເລື້ອຍໆ. ບ້ານໃຫຍ່ແທ ປະກອບມີ 4 ເຜົ່າ ເປັນບ້ານ ທີ່ໄດ້ຮັບນາມມະຍຸດ ບ້ານວິລະຊົນ ມີມູນເຊື້ອດຸໝັ່ນ ໃນການຜະລິດເຂົ້າ, ມີ 631 ຫຼັງຄາເຮືອນ, 870 ຄອບຄົວ, ພົນລະເມືອງ 3,918 ຄົນ. ມີເນື້ອທີ່ນາ 689 ກວ່າເຮັດຕາ ຜົນຜະລິດເຂົ້າ ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນ ໄດ້ປະມານ 718 ກິໂລ/ຄົນ/ປີ.