banner 11.2017

ໜອງຟ້າມະຫັດສະຈັນ

nongfa

ຄົ້ນຫາພາທ່ຽວ ອັດຕະປື

tour 2018

ສະຖິຕິ ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້:ມື້ນີ້:82
ມື້ວານນີ້:ມື້ວານນີ້:473
ອາທິດນີ້:ອາທິດນີ້:880
ເດືອນນີ້:ເດືອນນີ້:3892
ທັງໝົດ:ທັງໝົດ:216478

Lao National Radio

radio

ແຜນທີແຂວງ ອັດຕະປື

administrative map

 

 

ຄະນະພັກແຂວງ ທີ່ໄດ້ເລືອກຕັ້ງເປັນທາງການ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ I ເປີດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 21/11/1961 ທີ່ນໍ້າກົງ ເມືອງສະໜາມໄຊ
ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ບ່ອນເກີດ ຕໍ່າແໜ່ງ
1 ສະຫາຍ ຄຳເຄື້ອນ ບ້ານຄຳສົມໂຄດ ເລຂາພັກແຂວງ
2 ສະຫາຍ ສຸຮັກ ບ້ານແທ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ
3 ສະຫາຍ ທອງດຳ (ຕລວຍ) ບ້ານແທ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ
4 ສະຫາຍ ພວງ ບ້ານຫາດຍາວ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ
5 ສະຫາຍ ບຸນຈວງ ບ້ານສີເຊົາ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ
6 ສະຫາຍ ຂໍ ບຸນນະແສງ ບ້ານຕົງອາສາ ກຳມະການພັກແຂວງ
7 ສະຫາຍ ສົນ ແສນລັງ ບ້ານເພຍຄຳມະລຶ ກຳມະການພັກແຂວງ
8 ສະຫາຍ ທິດຕອນ(ບຸນໂຕ) ບ້ານວັດເໜືອ ກຳມະການພັກແຂວງ
9 ສະຫາຍ ຊ່ວງ ໄຊເສນາ ບ້ານປູຍ ກຳມະການພັກແຂວງ
10 ສະຫາຍ ໂລ່ນ ບ້ານອຸກ ກຳມະການພັກແຂວງ
11 ສະຫາຍ ຄຳບາງ ບ້ານລະຍາວເໜືອ ກຳມະການພັກແຂວງ
12 ສະຫາຍ ຄຳບາງ ກອງໃສ ບ້ານພໍ່ບ່ອງນ້ອຍ ກຳມະການພັກແຂວງ
13 ສະຫາຍ ເດື່ອ ບ້ານວົງລະຄອນ ກຳມະການພັກແຂວງ

 


ຄະນະພັກແຂວງ ທີ່ໄດ້ເລືອກຕັ້ງ ເປັນທາງການໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ II ເປີດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 7/4/1964 ທີ່ທ່າຍວນ ຫລື ດົງກາລາ ເມືອງສະໜາມໄຊ
ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ບ່ອນເກີດ ຕໍ່າແໜ່ງ
1 ສະຫາຍ ສຸຮັກ ບ້ານແທ ເລຂາພັກແຂວງ
2 ສະຫາຍ ພວງ ບ້ານຫາດຍາວ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ
3 ສະຫາຍ ທອງດຳ(ຕລວຍ) ບ້ານແທ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ
4 ສະຫາຍ ຂໍ ບຸນນະແສງ ບ້ານຕົງອາສາ ກຳມະການພັກແຂວງ
5 ສະຫາຍ ສົນ ແສນລັງ ບ້ານເພຍຄຳມະລຶ ກຳມະການພັກແຂວງ
6 ສະຫາຍ ທິດຕອນ(ບຸນໂຕ) ບ້ານວັດເໜືອ ກຳມະການພັກແຂວງ
7 ສະຫາຍ ຄຳບາງ ກອງໃສ ບ້ານພໍ່ບ່ອງນ້ອຍ ກຳມະການພັກແຂວງ
8 ສະຫາຍ ຄຳໝັ້ນ ໄຊຍະເສນາ ... ກຳມະການພັກແຂວງ
9 ສະຫາຍ ຊ່ວງ ໄຊເສນາ ບ້ານປູຍ ກຳມະການພັກແຂວງ
10 ສະຫາຍ ຄຳບາງ ດວງພະບາງ ... ກຳມະການພັກແຂວງ
11 ສະຫາຍ ໂລ່ນ ບ້ານອຸກ ກຳມະການພັກແຂວງ
12 ສະຫາຍ ເດື່ອ ບ້ານວົງລະຄອນ ກຳມະການພັກແຂວງ
13 ສະຫາຍ ເນີ້ນ ... ກຳມະການພັກແຂວງ
14 ສະຫາຍ ບຸນມາກ(ມະເນຍ) ... ກຳມະການພັກແຂວງ
15 ສະຫາຍ ນ. ບຸນຄອຍ ອິນທະສີນາ ... ກຳມະການພັກແຂວງ

 


ຄະນະພັກແຂວງ ທີ່ໄດ້ເລືອກຕັ້ງ ເປັນທາງການໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ III ເປີດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 27/10/1968 ທີ່ໂຮງໝໍແຂວງ ເມືອງສະໜາມໄຊ
ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕໍ່າແໜ່ງ
1 ສະຫາຍ ທອງດຳ (ຕລວຍ) ເລຂາພັກແຂວງ
2 ສະຫາຍ ພວງ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ
3 ສະຫາຍ ສູຮັກ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ
4 ສະຫາຍ ລື້ ໄຊເສນາ ກຳມະການພັກແຂວງ
5 ສະຫາຍ ສົນ ແສນລັງ ກຳມະການພັກແຂວງ
6 ສະຫາຍ ຄຳບາງ ກອງໃສ ກຳມະການພັກແຂວງ
7 ສະຫາຍ ທິດຕອນ (ບຸນໂຕ) ກຳມະການພັກແຂວງ
8 ສະຫາຍ ໂລ່ນ ກຳມະການພັກແຂວງ
9 ສະຫາຍ ບຸດສະດີ ສີສະຫວາດ ກຳມະການພັກແຂວງ
10 ສະຫາຍ ນ. ເຜງ ກຳມະການພັກແຂວງ
11 ສະຫາຍ ຂໍ ບຸນນະແສງ ກຳມະການພັກແຂວງ
12 ສະຫາຍ ຄໍາຕັນ ໃຊຍະວົງ ກຳມະການພັກແຂວງ
13 ສະຫາຍ ເນີ້ນ ກຳມະການພັກແຂວງ
14 ສະຫາຍ ບຸນມາກ (ມະເນຍ) ກຳມະການພັກແຂວງ
15 ສະຫາຍ ນ. ບຸນຄອຍ ອິນທະເສນາ ກຳມະການພັກແຂວງ
16 ສະຫາຍ ກາລັງ (ທະຫານ) ກຳມະການພັກແຂວງ
17 ສະຫາຍ ສະເນມ ວົງສົມພູ (ສຳຮອງ), ມາຮອດ ວັນທີ 15/4/1973 ໄດ້ເລື່ອນມາເປັນກຳມະການພັກສົມບູນ

 


ຄະນະພັກແຂວງ ທີ່ໄດ້ເລືອກຕັ້ງ ເປັນທາງການໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IV ເປີດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 2/12/1974 ຢູ່ສະໂມສອນຂອງແຂວງ
ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕໍ່າແໜ່ງ
1 ສະຫາຍ ບົວລີ ໂຄດໂຍທາ ເລຂາພັກແຂວງ
2 ສະຫາຍ ສີດາ ແກ້ວຫຼວງໂຄດ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ
3 ສະຫາຍ ຄຳບາງ ກອງໃສ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ
4 ສະຫາຍ ທິດຕອນ (ບຸນໂຕ) ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ
5 ສະຫາຍ ລື້ ໄຊເສນາ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ
6 ສະຫາຍ ອຸເຫງັ້ມ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ
7 ສະຫາຍ ສົນ ແສນລັງ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ
8 ສະຫາຍ ບຸດດີ ສີສະຫວາດ ກຳມະການພັກແຂວງ
9 ສະຫາຍ ສະເນມ ວົງສົມພູ ກຳມະການພັກແຂວງ
10 ສະຫາຍ ຄຳ ຈັນສີສະໝຸດ ກຳມະການພັກແຂວງ
11 ສະຫາຍ ອານ ກຸລະວົງ ກຳມະການພັກແຂວງ
12 ສະຫາຍ ວິໃນ ປ້ອງພົມມະວົງ ກຳມະການພັກແຂວງ
13 ສະຫາຍ ຂໍ ບຸນຍະແສງ ກຳມະການພັກແຂວງ
14 ສະຫາຍ ຄຳມື ກຳມະການພັກແຂວງ
15 ສະຫາຍ ຄຳຕັນ ໄຊຍະວົງ ກຳມະການພັກແຂວງ
16 ສະຫາຍ ຂັນ ກຳມະການພັກແຂວງ
17 ສະຫາຍ ນ. ບຸນຄອຍ ອິນທະເສນາ ກຳມະການພັກແຂວງ
ໝາຍບອກ: ໃນເວລາລວມແຂວງ ຕາເວັນອອກ ກັບແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງ ບົ່ງຕົວ 2 ສະຫາຍ ລຸ່ມນີ້
1. ສະຫາຍ ຍວດ; ກຳມະການພັກແຂວງ
2. ສະຫາຍ ຄຳພາວ ສອງສະໄໝ ກຳມະການພັກແຂວງ
- ຕໍ່ມາໄດ້ຍົກຍ້າຍ ສະຫາຍ ບົວລີ ໂຄດໂຍທາ ເມືອຢູ່ສູນກາງ, ແຕ່ງຕັ້ງສະຫາຍ ສີດາ ແກ້ວຫຼວງໂຄດ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ຂຶ້ນເປັນຜູ້ວ່າການ ເລຂາພັກແຂວງ
- ໃນວັນທີ 15/5/1978 ສູນກາງພັກ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ສະຫາຍ ແຜ້ວ ໃຊຍະວົງ ເປັນເລຂາ ພັກແຂວງ.

 


ຄະນະພັກແຂວງ ທີ່ໄດ້ເລືອກຕັ້ງ ເປັນທາງການ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ V; ເປີດຂຶ້ນຕອນເຊົ້າ ເວລາ 7 ໂມງ 30 ນາທີ, ຂອງວັນທີ 1/11/1983 ຢູ່ໂຮງຮູບເງົາ ບ້ານເມືອງໃໝ່ (ບ້ານວັດຫຼວງ, ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ປະຈຸບັນ ເຊິ່ງມີ່ຜູ້ແທນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 134 ສະຫາຍ ເປັນຕົວແທນ ໃຫ້ສະມາຊິກພັກ 1,481 ສະຫາຍ, ພາຍໃຕ້ ການເປັນປະທານ ຂອງສະຫາຍ ແຜ້ວ ໄຊຍະວົງ ແລະ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມ ຂອງສະຫາຍ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ ສະຫາຍ ສະໝານ ວິຍະເກດ ຄະນະເລຂາທິການ ສູນກາງພັກ ຫົວໜ້າ ຄະນະຈັດຕັ້ງ ສູນກາງພັກ, ກອງປະຊຸມ ໄດ້ເລືອກຕັ້ງເອົາ ຄະນະບໍລິຫານງານ ພັກແຂວງ ດັ່ງນີ້:
ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕໍ່າແໜ່ງ
1 ສະຫາຍ ແຜ້ວ ໄຊຍະວົງ ເລຂາພັກແຂວງ ທັງເປັນປະທານປົກຄອງແຂວງ
2 ສະຫາຍ ວິໄນ ປ້ອງພົມມະວົງ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ
3 ສະຫາຍ ສີດາ ແກ້ວຫຼວງໂຄດ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ
4 ສະຫາຍ ສະເນມ ວົງສົມພູ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ
5 ສະຫາຍ ອານ ກຸລະວົງ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ
6 ສະຫາຍ ຄຳສ່ຽນ ສີສຸລາດ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ (ສຳຮອງ)
7 ສະຫາຍ ບຸນສົງ ທຳມະວົງ ກໍາມະການພັກແຂວງ
8 ສະຫາຍ ບຸນມາກ ອິນທີວົງ ກໍາມະການພັກແຂວງ
9 ສະຫາຍ ຄຳສອນ ໄຊຍະວົງ ກໍາມະການພັກແຂວງ
10 ສະຫາຍ ສີທັດ ຈັນທະໄມຕີ ກໍາມະການພັກແຂວງ
11 ສະຫາຍ ຄຳປ້ອງ ກຸນນະວົງ ກໍາມະການພັກແຂວງ
12 ສະຫາຍ ບຸດດີ ສີສະຫວາດ ກໍາມະການພັກແຂວງ
13 ສະຫາຍ ຄໍາພາວ ສອງສະໄໝ ກໍາມະການພັກແຂວງ
14 ສະຫາຍ ເສມ ວິລະພົນ ກໍາມະການພັກແຂວງ
15 ສະຫາຍ ນ. ພັນສີ ສະໄໝ ກໍາມະການພັກແຂວງ
16 ສະຫາຍ ແສງຈັນ ຄໍາພັນ ກໍາມະການພັກແຂວງ
17 ສະຫາຍ ຄໍາຄ່ອມ ເຄືອບມະນີ ກໍາມະການພັກແຂວງ
18 ສະຫາຍ ຄຳພອຍ ທອງປະເສີດ ກໍາມະການພັກແຂວງ (ສຳຮອງ)
19 ສະຫາຍ ພູເງິນ ແກ້ວມະນີ ກໍາມະການພັກແຂວງ (ສຳຮອງ)

 


ຄະນະພັກແຂວງ ທີ່ໄດ້ເລືອກຕັ້ງ ເປັນທາງການ ໃນກອງ ປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ VI ເປີດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 23/4/1992 ຢູ່ສຳນັກງານ ປົກຄອງເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ ( ບ້ານ ວັດຫລວງ )
ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕໍ່າແໜ່ງ
1 ສະຫາຍ ທອງດຳ ຈັນທະພອນ ເລຂາພັກແຂວງ
2 ;ສະຫາຍ ຄຳສ່ຽນ ສີສຸລາດ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ
3 ສະຫາຍ ບຸນຊູ ນາມມະຈັກ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ
4 ສະຫາຍ ຂັນທອງ ມະໂນທຳ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ
5 ສະຫາຍ ລັງສີ ກິ່ນສົມບັດ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ
6 ສະຫາຍ ອານ ກຸລະວົງ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ
7 ສະຫາຍ ບຸນສົງ ທຳມະວົງ ກໍາມະການພັກແຂວງ
8 ສະຫາຍ ເສມ ວິລະພົນ ກຳມະການພັກແຂວງ
9 ສະຫາຍ ວັນທອງ ວຽງພະຈັນ ກຳມະການພັກແຂວງ
10 ສະຫາຍ ພູເງິນ ແກ້ວມະນີ ກຳມະການພັກແຂວງ
11 ສະຫາຍ ຄຳພອຍ ທອງປະເສີດ ກຳມະການພັກແຂວງ
12 ສະຫາຍ ຄຳພອນ ໝອກເມືອງຊຳ ກຳມະການພັກແຂວງ
13 ສະຫາຍ ສີໄນ ມຽງລາວັນ ກຳມະການພັກແຂວງ
14 ສະຫາຍ ນ. ວຽງທອງ ພົມມະຈັນ ກຳມະການພັກແຂວງ
15 ສະຫາຍ ຄຳວອນ ວໍລະວົງ ກຳມະການພັກແຂວງ
ໝາຍບອກ:
- ປີ 1995 ສະຫາຍ ທອງດຳ ຈັນທະພອນ ຖືກຍົກຍ້າຍ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງບົ່ງຕົວ ສະຫາຍ ຄຳສ່ຽນ ສີສຸລາດ ເປັນເລຂາ ພັກແຂວງ - ເຈົ້າແຂວງ.
- ໃນວັນທີ 6/2/1995 ກົມການເມືອງ ສູນກາງພັກ ຕົກລົງໃຫ້ ສະຫາຍ ຄຳສ່ຽນ ສີສຸລາດ ອອກຈາກ ເລຂາພັກແຂວງ-ເຈົ້າແຂວງ, ສະຫາຍ ບຸນຊູ ນາມມະຈັກ, ສະຫາຍ ຂັນທອງ ມະໂນທຳ, ສະຫາຍ ລັງສີ ກິ່ນສົມບັດ ອອກຈາກ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ແຕ່ຍັງຮັກສາ ກຳມະການພັກແຂວງ, ສ່ວນສະຫາຍ ຄຳພອນ ໝອກເມືອງຊຳ ເອົາອອກຈາກ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຕ່ຍັງຮັກສາ ກຳມະການພັກແຂວງ ຄືເກົ່າ.
- ໃນເວລາ ດຽວກັນນັ້ນ ກົມການເມືອງ ສູນກາງພັກ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ບົ່ງຕົວ ເລຂາພັກແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ແລະ ກຳມະການພັກແຂວງ ຕື່ມອີກ ດັ່ງນີ້:
ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕໍ່າແໜ່ງ
1 ສະຫາຍ ຄຳເກີດ ເວີນຄຳ ເລຂາພັກແຂວງ-ເຈົ້າແຂວງ
2 ສະຫາຍ ວັນທອງ ວຽງພະຈັນ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ-ຮອງເຈົ້າແຂວງ
3 ສະຫາຍ ພູເງິນ ແກ້ວມະນີ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ
4 ສະຫາຍ ສີໄນ ມຽງລາວັນ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ
5 ສະຫາຍ ສະຫງວນ ສີມາລາ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ
6 ສະຫາຍ ຄຳແສນ ດວງລັງສີ ກຳມະການພັກແຂວງ
7 ສະຫາຍ ສີທັດ ອິນທີວົງ ກຳມະການພັກແຂວງ
8 ສະຫາຍ ຄຳມ່ວນ ວົງພະຈັນ ກຳມະການພັກແຂວງ

 


ຄະນະພັກແຂວງ ທີ່ໄດ້ເລືອກຕັ້ງ ເປັນທາງການ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ VII ເປີດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 24/10/1997 ຢູ່ສຳນັກງານເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ (ບ້ານວັດຫລວງ )
ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕໍ່າແໜ່ງ
1 ສະຫາຍ ຄຳເກີດ ເວີນຄຳ ເລຂາພັກແຂວງ-ເຈົ້າແຂວງ
2 ສະຫາຍ ວັນທອງ ວຽງພະຈັນ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ-ຮອງເຈົ້າແຂວງ
3 ສະຫາຍ ສີໃນ ມຽງລາວັນ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ
4 ສະຫາຍ ພູເງິນ ແກ້ວມະນີ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ
5 ສະຫາຍ ຄຳແສນ ດວງລັງສີ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ
6 ສະຫາຍ ຄຳມ່ວນ ວົງພະຈັນ ກຳມະການພັກແຂວງ
7 ສະຫາຍ ໄກສີ ໝື່ນຕັນ ກຳມະການພັກແຂວງ
8 ສະຫາຍ ຄຳວອນ ວໍລະວົງ ກຳມະການພັກແຂວງ
9 ສະຫາຍ ຄຳພອນ ໝອກເມືອງຊຳ ກຳມະການພັກແຂວງ
10 ສະຫາຍ ນ. ວຽງທອງ ພົມມະຈັນ ກຳມະການພັກແຂວງ
11 ສະຫາຍ ສົມບູນ ຈັນທະມາດ ກຳມະການພັກແຂວງ
12 ສະຫາຍ ສົມຮັກ ກອງບົວຄຳ ກຳມະການພັກແຂວງ
13 ສະຫາຍ ສົມພອນ ພົມມະວົງ ກຳມະການພັກແຂວງ
14 ສະຫາຍ ສີທັດ ອິນທີວົງ ກຳມະການພັກແຂວງ
15 ສະຫາຍ ບຸນເຮັງ ທອງສະຫວັດ ກຳມະການພັກແຂວງ
16  ສະຫາຍ ບຸນໄຊ ຄຳມະນີວົງ ກຳມະການພັກແຂວງ
17 ສະຫາຍ ຄຳຄ່ອມ ເຄືອບມະນີ ກຳມະການພັກແຂວງ
ໝາຍບອກ:
- ໃນລະຫວ່າງປີ 2001-2002 ກອງປະຊຸມ ປະຈຳຕົວ ແທນສະມາຊິກພັກ ໄດ້ເລືອກເອົາ ສະຫາຍ ພອນສະໄໝ ມຽງລາວັນ ເປັນຄະນະປະຈຳພັກ ເພິ່ມເຕີມ, ທັງເປັນປະທານ ກວດກາພັກ-ລັດແຂວງ, ເລືອກເອົາ ສະຫາຍ ບຸນມີ ບຸບຜາສະຫວັນ ເປັນຄະນະພັກ ເພີ່ມເຕີມ ແລະ ໄປເປັນເລຂາ ພັກເມືອງ ສະໜາມໄຊ ປ່ຽນແທນ ສະຫາຍ ໄກສີ ໝື່ນຕັນ.
 

ຄະນະພັກແຂວງ ທີ່ໄດ້ເລືອກຕັ້ງ ເປັນທາງການ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ VIII ເປີດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 19 - 21 / 12 / 2005 ຢູ່ສະໂມສອນ ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ( ບ້ານໄຊສະອາດ ), ກົມການເມືອງ ຮັບຮອງ ເລກທີ 17/ກມສພ, ລົງວັນທີ 13/1/2006, ເປັນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ VII.
ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕໍ່າແໜ່ງ
1 ສະຫາຍ ສີໄນ ມຽງລາວັນ ເລຂາພັກແຂວງ-ເຈົ້າແຂວງ
2 ສະຫາຍ ຄຳມ່ວນ ວົງພະຈັນ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ
3 ສະຫາຍ ນ. ຫວັດສະດີ ໂຄດໂຍທາ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ-ຮອງເຈົ້າແຂວງ
4 ສະຫາຍ ຄຳພອນ ໝອກເມືອງຊຳ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ
5 ສະຫາຍ ພອນສະໄໝ ມຽງລາວັນ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ
6 ສະຫາຍ ແຄນທອງ ສີສຸວົງ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ-ຮອງເຈົ້າແຂວງ
7 ສະຫາຍ ພັອ. ກັນໄຍ ໄຊຍະສິດ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ
8 ສະຫາຍ ບຸນໄຊ ຄຳມະນີວົງ ກຳມະການພັກແຂວງ
9 ສະຫາຍ ສົມຮັກ ກອງບົວຄຳ ກຳມະການພັກແຂວງ
10 ສະຫາຍ ນ. ວຽງທອງ ພົມມະຈັນ ກຳມະການພັກແຂວງ
11 ສະຫາຍ ສົມບູນ ຈັນທະມາດ ກຳມະການພັກແຂວງ
12 ສະຫາຍ ບຸນມີ ບຸບຜາສະຫວັນ ກຳມະການພັກແຂວງ
13 ສະຫາຍ ບຸນໄທ ຊານຸວົງ ກຳມະການພັກແຂວງ
14 ສະຫາຍ ສີທັດ ທຳມານຸວົງ ກຳມະການພັກແຂວງ
15 ສະຫາຍ ກິດສະໜາ ຈັນທະວຽງ ກຳມະການພັກແຂວງ
16 ສະຫາຍ ບຸນນ້ອຍ ສາລັງກອງ ກຳມະການພັກແຂວງ
17 ສະຫາຍ ສີສະຫວັນ ຈັນທະໄພບູນ ກຳມະການພັກແຂວງ
18 ສະຫາຍ ຄຳບຸນ ດວງພະບາງ ກຳມະການພັກແຂວງ
19 ສະຫາຍ ນ. ໂອໄລ ກອງບົວຄຳ ກຳມະການພັກແຂວງ
20 ສະຫາຍ ຫວັດສະດີ ຂຸມເພັດສະວົງ ກຳມະການພັກແຂວງ
21 ສະຫາຍ ເລັດ ໄຊຍະພອນ ກຳມະການພັກແຂວງ
ສະຫາຍ ສີໄນ ມຽງລາວັນ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໄປຢູ່ສູນກາງ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງບົ່ງຕົວ ສະຫາຍ ດຣ. ຄຳພັນ ພົມມະທັດ ສະບັບເລກທີ 07/ກມສພ, ລົງວັນທີ 30/11/2009 ປ່ຽນແທນ.

 


ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ ສະໄໝທີ IX ປີ 2010-2015

ສະຫາຍ ປອ ຄຳພັນ ພົມມະທັດ ເລຂາພັກແຂວງ 10/2/2010-24/7/2014

35-Dr-Nam-Vinhaket-

ສະຫາຍ ປອ ນາມ ວິຍະເກດ ເລຂາພັກແຂວງ ເລີ່ມຮັບໜ້າທີ 24/7/2014

ສະຫາຍ ນ. ຫວັດສະດີ ໂຄດໂຍທາ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ຊີ້ນຳວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ

ສະຫາຍ ພອນສະໄໝ ມຽງລາວັນ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ຊີ້ນຳວຽກງານພັກ-ພະນັກງານ

ສະຫາຍ ແຄນທອງ ສີສຸວົງ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ

ສະຫາຍ ບຸນໄຊ ຄໍາມະນີວົງ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ

ສະຫາຍ ຄຳພອນ ໝອກເມືອງຊຳ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ

ສະຫາຍ ພັອ ຈັນທະໜາ ກົມມະເມືອງ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ

ສະຫາຍ ເລັດ ໄຊຍະພອນ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ

ສະຫາຍ ສົມບູນ ຈັນທະມາດ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ

ສະຫາຍ ພັອ ສົມຄິດ ແກ້ວພົມມາ ກຳມະການພັກແຂວງ

ສະຫາຍ ສົມຮັກ ກອງບົວຄຳ ກຳມະການພັກແຂວງ

ສະຫາຍ ຄຳບຸນ ດວງພະບາງ ກຳມະການພັກແຂວງ

ສະຫາຍ ທະນູໄຊ ບັນຊາລິດ ກຳມະການພັກແຂວງ

ສະຫາຍ ບຸນທຽນ ວົງພູທອນ ກຳມະການພັກແຂວງ

ສະຫາຍ ບຸນມີ ບຸບຜາສະຫວັນ ກຳມະການພັກແຂວງ

 

ສະຫາຍ ສີສະຫວັນ ຈັນທະໄພບູນ ກຳມະການພັກແຂວງ

 

ສະຫາຍ ນ. ບຸນນານ ບຸນນະແສງ ກຳມະການພັກແຂວງ

 

ສະຫາຍ ດຣ ນ. ພູວັນລະມາລີ ພົມມະສານ ກຳມະການພັກແຂວງ

 

ສະຫາຍ ອຸ່ນຫລ້າ ໄຊຍະສິດ ກຳມະການພັກແຂວງ

 

ສະຫາຍ ເພັດມີໄຊ ຄຳພັກດີ ກຳມະການພັກແຂວງ

 

ສະຫາຍ ບຸນຮຽນ ແກ້ວບົວພາດ ກຳມະການພັກແຂວງ

ສະຫາຍ ສຸກສະໄໝ ຈັນທະມາດ ກຳມະການພັກແຂວງ

ສະຫາຍ ຫວັດສະດີ ຂຸມເພັດຊະວົງ ກຳມະການພັກແຂວງ

ສະຫາຍ ເພັດແກ້ວ ເຮືອງປັນຍາ ກຳມະການພັກແຂວງ

ສະຫາຍ ສຸກໃຈ ສິນລະປະ ກຳມະການພັກແຂວງ

ສະຫາຍ ນ.​ ມີນາພອນ ໄຊສົມພູ ກຳມະການພັກແຂວງ

ສະຫາຍ ບຸນທະມາລີ ໝັ້ນອານົງ ກຳມະການພັກແຂວງ

 


ຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ແຂວງອັດຕະປື ສະໄໝທີ X ( 2016-2020 ) ປະກອບມີ 29 ສະຫາຍ ຍິງ 4 ສະຫາຍ

LSP

ສະຫາຍ ເລັດ ໄຊຍະພອນ

ຮັບໜ້າທີເປັນເລຂາພັກແຂວງ 22/11/2017

 

DRN

ສະຫາຍ ປອ ນາມ ວິຍະເກດ

ສິ້ນສຸດເປັນເລຂາພັກແຂວງ 21/11/2017

PSM

ສະຫາຍ ພອນສະໄໝ ມຽງລາວັນ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ

LSP

ສະຫາຍ ເລັດ ໄຊຍະພອນ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ

ສິ້ນສຸດໜ້າທີ 21/11/2017

MNP

ສະຫາຍ ນ. ມີນາພອນ ໄຊສົມພູ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ

BH

ສະຫາຍ ບຸນຮຽນ ແກ້ວບົວພາດ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ

OL

ສະຫາຍ ອຸ່ນຫລ້າ ໄຊຍະສິດ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ

SSM

ສະຫາຍ ສຸກສະໄໝ ຈັນທະມາດ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ

KY

ສະຫາຍ ພັອ ກັນໄຍ ໄຊຍະສິດ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ

THCH

ສະຫາຍ ພັອ ທອງຈັນ ຈັນທະພົງ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ

BM

ສະຫາຍ ບຸນມີ ບຸບຜາສະຫວັນ ກຳມະການພັກແຂວງ

 KB

ສະຫາຍ ຄຳບຸນ ດວງພະບາງ ກຳມະການພັກແຂວງ

SSV

ສະຫາຍ ສີສະຫວັນ ຈັນທະໄພບູນ ກຳມະການພັກແຂວງ

 PMX

ສະຫາຍ ເພັດມີໄຊ ຄຳພັກດີ ກຳມະການພັກແຂວງ

 TNS

ສະຫາຍ ທະນູໄຊ ບັນຊາລິດ ກຳມະການພັກແຂວງ

 PK

ສະຫາຍ ເພັດແກ້ວ ເຮືອງປັນຍາ ກຳມະການພັກແຂວງ

 BNS

ສະຫາຍ ນ. ບຸນນານ ບຸນນະແສງ ກຳມະການພັກແຂວງ

 BTML

ສະຫາຍ ບຸນທະມາລີ ໝັ້ນອານົງ ກຳມະການພັກແຂວງ

BTH

ສະຫາຍ ບຸນທຽນ ວົງພູທອນ ກຳມະການພັກແຂວງ

KV

ສະຫາຍ ຄຳຫວັນ ຈັນທະໂຄດ ກຳມະການພັກແຂວງ

BNCHD

ສະຫາຍ ບຸນນາວ ຈັນດອນ ກຳມະການພັກແຂວງ

BS

ສະຫາຍ ບຸນເສີດ ເສດທິລາດ ກຳມະການພັກແຂວງ

SX

ສະຫາຍ ສົມໄຊ ແກ້ວໂພສິງ ກຳມະການພັກແຂວງ

 SLCH

ສະຫາຍ ສຸລິຈັນ ພອນແກ້ວ ກຳມະການພັກແຂວງ

BTL

ສະຫາຍ ນ. ບັນທະໄລ ແກ້ວມະນີວົງ ກຳມະການພັກແຂວງ

PY

ສະຫາຍ ປັນຍາ ໄຊຍະແສງ ກຳມະການພັກແຂວງ

BHPMS

ສະຫາຍ ບຸນໂຮມ ພົມມະສານ ກຳມະການພັກແຂວງ

LNP

ສະຫາຍ ລັດຕະນະພອນ ເທບສຸວັນ ກຳມະການພັກແຂວງ

AK

ສະຫາຍ ນ. ອຳຄາ ສີຫາລາດ ກຳມະການພັກແຂວງ

LM

ສະຫາຍ ລັດສະໜີ ວັນໄຊ ກຳມະການພັກແຂວງ

 
ຄະນະປະທານກວດກາພັກ

BH

ສະຫາຍ ບຸນຮຽນ ແກ້ວບົວພາດ ປະທານກວດກາພັກ

IMG 9587

ສະຫາຍ ອໍລະຫັນ ລິນທະວົງ ຮອງປະທານ

IMG 9589

ສະຫາຍ ໄກສອນ ສຸລິວົງ ຮອງປະທານ

IMG 9593

ສະຫາຍ ຈິດປະສົງ ສິງສະຫວັດ ຮອງປະທານ