banner 11.2017

ໜອງຟ້າມະຫັດສະຈັນ

nongfa

ຄົ້ນຫາພາທ່ຽວ ອັດຕະປື

tour 2018

ສະຖິຕິ ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້:ມື້ນີ້:100
ມື້ວານນີ້:ມື້ວານນີ້:473
ອາທິດນີ້:ອາທິດນີ້:898
ເດືອນນີ້:ເດືອນນີ້:3910
ທັງໝົດ:ທັງໝົດ:216496

Lao National Radio

radio

ແຜນທີແຂວງ ອັດຕະປື

administrative map

 

 

ຄະນະພັກແຂວງ ທີ່ໄດ້ເລືອກຕັ້ງ ເປັນທາງການໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ IV ເປີດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 2/12/1974 ຢູ່ສະໂມສອນຂອງແຂວງ
ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕໍ່າແໜ່ງ
1 ສະຫາຍ ບົວລີ ໂຄດໂຍທາ ເລຂາພັກແຂວງ
2 ສະຫາຍ ສີດາ ແກ້ວຫຼວງໂຄດ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ
3 ສະຫາຍ ຄຳບາງ ກອງໃສ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ
4 ສະຫາຍ ທິດຕອນ (ບຸນໂຕ) ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ
5 ສະຫາຍ ລື້ ໄຊເສນາ ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ
6 ສະຫາຍ ອຸເຫງັ້ມ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ
7 ສະຫາຍ ສົນ ແສນລັງ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ
8 ສະຫາຍ ບຸດດີ ສີສະຫວາດ ກຳມະການພັກແຂວງ
9 ສະຫາຍ ສະເນມ ວົງສົມພູ ກຳມະການພັກແຂວງ
10 ສະຫາຍ ຄຳ ຈັນສີສະໝຸດ ກຳມະການພັກແຂວງ
11 ສະຫາຍ ອານ ກຸລະວົງ ກຳມະການພັກແຂວງ
12 ສະຫາຍ ວິໃນ ປ້ອງພົມມະວົງ ກຳມະການພັກແຂວງ
13 ສະຫາຍ ຂໍ ບຸນຍະແສງ ກຳມະການພັກແຂວງ
14 ສະຫາຍ ຄຳມື ກຳມະການພັກແຂວງ
15 ສະຫາຍ ຄຳຕັນ ໄຊຍະວົງ ກຳມະການພັກແຂວງ
16 ສະຫາຍ ຂັນ ກຳມະການພັກແຂວງ
17 ສະຫາຍ ນ. ບຸນຄອຍ ອິນທະເສນາ ກຳມະການພັກແຂວງ
ໝາຍບອກ: ໃນເວລາລວມແຂວງ ຕາເວັນອອກ ກັບແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງ ບົ່ງຕົວ 2 ສະຫາຍ ລຸ່ມນີ້
1. ສະຫາຍ ຍວດ; ກຳມະການພັກແຂວງ
2. ສະຫາຍ ຄຳພາວ ສອງສະໄໝ ກຳມະການພັກແຂວງ
- ຕໍ່ມາໄດ້ຍົກຍ້າຍ ສະຫາຍ ບົວລີ ໂຄດໂຍທາ ເມືອຢູ່ສູນກາງ, ແຕ່ງຕັ້ງສະຫາຍ ສີດາ ແກ້ວຫຼວງໂຄດ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ຂຶ້ນເປັນຜູ້ວ່າການ ເລຂາພັກແຂວງ
- ໃນວັນທີ 15/5/1978 ສູນກາງພັກ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ສະຫາຍ ແຜ້ວ ໃຊຍະວົງ ເປັນເລຂາ ພັກແຂວງ.