banner 11.2017

ໜອງຟ້າມະຫັດສະຈັນ

nongfa

ຄົ້ນຫາພາທ່ຽວ ອັດຕະປື

tour 2018

ສະຖິຕິ ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້:ມື້ນີ້:85
ມື້ວານນີ້:ມື້ວານນີ້:473
ອາທິດນີ້:ອາທິດນີ້:883
ເດືອນນີ້:ເດືອນນີ້:3895
ທັງໝົດ:ທັງໝົດ:216481

Lao National Radio

radio

ແຜນທີແຂວງ ອັດຕະປື

administrative map

 

 

ຄະນະພັກແຂວງ ທີ່ໄດ້ເລືອກຕັ້ງ ເປັນທາງການໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ III ເປີດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 27/10/1968 ທີ່ໂຮງໝໍແຂວງ ເມືອງສະໜາມໄຊ
ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕໍ່າແໜ່ງ
1 ສະຫາຍ ທອງດຳ (ຕລວຍ) ເລຂາພັກແຂວງ
2 ສະຫາຍ ພວງ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ
3 ສະຫາຍ ສູຮັກ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ
4 ສະຫາຍ ລື້ ໄຊເສນາ ກຳມະການພັກແຂວງ
5 ສະຫາຍ ສົນ ແສນລັງ ກຳມະການພັກແຂວງ
6 ສະຫາຍ ຄຳບາງ ກອງໃສ ກຳມະການພັກແຂວງ
7 ສະຫາຍ ທິດຕອນ (ບຸນໂຕ) ກຳມະການພັກແຂວງ
8 ສະຫາຍ ໂລ່ນ ກຳມະການພັກແຂວງ
9 ສະຫາຍ ບຸດສະດີ ສີສະຫວາດ ກຳມະການພັກແຂວງ
10 ສະຫາຍ ນ. ເຜງ ກຳມະການພັກແຂວງ
11 ສະຫາຍ ຂໍ ບຸນນະແສງ ກຳມະການພັກແຂວງ
12 ສະຫາຍ ຄໍາຕັນ ໃຊຍະວົງ ກຳມະການພັກແຂວງ
13 ສະຫາຍ ເນີ້ນ ກຳມະການພັກແຂວງ
14 ສະຫາຍ ບຸນມາກ (ມະເນຍ) ກຳມະການພັກແຂວງ
15 ສະຫາຍ ນ. ບຸນຄອຍ ອິນທະເສນາ ກຳມະການພັກແຂວງ
16 ສະຫາຍ ກາລັງ (ທະຫານ) ກຳມະການພັກແຂວງ
17 ສະຫາຍ ສະເນມ ວົງສົມພູ (ສຳຮອງ), ມາຮອດ ວັນທີ 15/4/1973 ໄດ້ເລື່ອນມາເປັນກຳມະການພັກສົມບູນ