banner 11.2017

ໜອງຟ້າມະຫັດສະຈັນ

nongfa

ຄົ້ນຫາພາທ່ຽວ ອັດຕະປື

tour 2018

ສະຖິຕິ ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້:ມື້ນີ້:72
ມື້ວານນີ້:ມື້ວານນີ້:473
ອາທິດນີ້:ອາທິດນີ້:870
ເດືອນນີ້:ເດືອນນີ້:3882
ທັງໝົດ:ທັງໝົດ:216468

Lao National Radio

radio

ແຜນທີແຂວງ ອັດຕະປື

administrative map

 

 

ຄະນະພັກແຂວງ ທີ່ໄດ້ເລືອກຕັ້ງ ເປັນທາງການໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ II ເປີດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 7/4/1964 ທີ່ທ່າຍວນ ຫລື ດົງກາລາ ເມືອງສະໜາມໄຊ
ລ/ດ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ບ່ອນເກີດ ຕໍ່າແໜ່ງ
1 ສະຫາຍ ສຸຮັກ ບ້ານແທ ເລຂາພັກແຂວງ
2 ສະຫາຍ ພວງ ບ້ານຫາດຍາວ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ
3 ສະຫາຍ ທອງດຳ(ຕລວຍ) ບ້ານແທ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ
4 ສະຫາຍ ຂໍ ບຸນນະແສງ ບ້ານຕົງອາສາ ກຳມະການພັກແຂວງ
5 ສະຫາຍ ສົນ ແສນລັງ ບ້ານເພຍຄຳມະລຶ ກຳມະການພັກແຂວງ
6 ສະຫາຍ ທິດຕອນ(ບຸນໂຕ) ບ້ານວັດເໜືອ ກຳມະການພັກແຂວງ
7 ສະຫາຍ ຄຳບາງ ກອງໃສ ບ້ານພໍ່ບ່ອງນ້ອຍ ກຳມະການພັກແຂວງ
8 ສະຫາຍ ຄຳໝັ້ນ ໄຊຍະເສນາ ... ກຳມະການພັກແຂວງ
9 ສະຫາຍ ຊ່ວງ ໄຊເສນາ ບ້ານປູຍ ກຳມະການພັກແຂວງ
10 ສະຫາຍ ຄຳບາງ ດວງພະບາງ ... ກຳມະການພັກແຂວງ
11 ສະຫາຍ ໂລ່ນ ບ້ານອຸກ ກຳມະການພັກແຂວງ
12 ສະຫາຍ ເດື່ອ ບ້ານວົງລະຄອນ ກຳມະການພັກແຂວງ
13 ສະຫາຍ ເນີ້ນ ... ກຳມະການພັກແຂວງ
14 ສະຫາຍ ບຸນມາກ(ມະເນຍ) ... ກຳມະການພັກແຂວງ
15 ສະຫາຍ ນ. ບຸນຄອຍ ອິນທະສີນາ ... ກຳມະການພັກແຂວງ