banner 11.2017

ໜອງຟ້າມະຫັດສະຈັນ

nongfa

ຄົ້ນຫາພາທ່ຽວ ອັດຕະປື

tour 2018

ສະຖິຕິ ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້:ມື້ນີ້:95
ມື້ວານນີ້:ມື້ວານນີ້:473
ອາທິດນີ້:ອາທິດນີ້:893
ເດືອນນີ້:ເດືອນນີ້:3905
ທັງໝົດ:ທັງໝົດ:216491

Lao National Radio

radio

ແຜນທີແຂວງ ອັດຕະປື

administrative map

 

 

ປີນີ້ຜົນຜະລິດຢູ່ເມືອງໄຊເສດຖາຫຼຸດລົງ 30%

ມາຮອດປັດຈຸບັນ ຊາວກະສິກອນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ແຂວງ ອັດຕະປື ເກັບກ່ຽວ ຜົນຜະລິດ ເຂົ້ານາປີ ສຳເລັດໄດ້ 70% ໃນເນື້ອ ທີ່ທົ່ວເມືອງ 7,160 ເຮັກຕາ ແລະ ຄາດວ່າ ຈະໃຫ້ສຳເລັດ 100% ໃນກາງເດືອນ ພະຈິກນີ້.

ອີງຕາມ ການລາຍງານ ຈາກ ທ່ານ ວົງຂັນ ວົງປະເສີດ ຫົວໜ້າ ໜ່ວຍງານ ສົ່ງເສີມ ການປູກຝັງ ຫ້ອງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ແຂວງ ອັດຕະປື ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາບການ ຜະລິດເຂົ້າ ນາປີຂອງ ຊາວກະສິກອນ ໃນປີນີ້ ແມ່ນບໍ່ ບັນລຸຕາມ ເປົ້າໝາຍ ທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ຈະຫຼຸດລົງ 30% ຍ້ອນຖືກ ການລະບາດ ຈາກສັດຕູພຶດ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ ການລະບາດ ຂອງເພ້ຍຈັກຈັ່ນ ເຊິ່ງໃນຊ້ວງ ໄລຍະຂອງການ ລະບາດນັ້ນ ທາງພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກໍ່ໄດ້ມີການຊອກ ວິທີທາງ ປ້ອງກັນ ຊ່ວຍຊາວ ກະສິກອນ ດ້ວຍການ ຊີດຢາ ແລະ ໂຄສະນາ ຜົນຮ້າຍຕໍ່ການ ລະບາດຂອງ ສັດຕູພຶດຕ່າງໆ, ຈາກສະພາບ ຜົນຜະລິດ ເຂົ້ານາປີ ຂອງຊາວ ກະສິກອນ ຄືແນວນັ້ນ ສະເພາະໃນປີ 2017 ນີ້ທົ່ວເມືອງ ໄຊເສດຖາ ຄາດວ່າ ສະມັດຕະພາບ ຜົນຜະລິດ ຈະໄດ້ພຽງແຕ່ 1,8 ໂຕນ/ເຮັກຕາ ສ່ວນຫຼາຍ ຊາວກະສິກອນແມ່ນ ໃຊ້ແນວພັນ ທີ່ທາງໜ່ວຍງານ ສະໜອງໃຫ້ ເຊັ່ນ: ແນວພັນເຂົ້າວຽງຈັນ 450 ປີ, ແນວພັນຄ່າດອກຄຳ, ໂພນງາມ ແລະ ເຂົ້າພື້ນເມືອງ ຈຳນວນໜຶ່ງ.

ທ່ານ ຍັງໄດ້ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ ເພື່ອເປັນການ ສົ່ງເສີມ ເພີ່ມພູນ ຜະລິດຜົນ ຕອບແທນ ໃນບາງສ່ວນ ທີ່ເສຍຫາຍນັ້ນ ທາງໜ່ວຍງານ ສົ່ງເສີມການ ປູກຝັງຫ້ອງ ການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ຈະໄດ້ ມີການຊຸກຍູ້ ໃ ຫ້ຊາວກະສິກອນ ວາງແຜນ ກະກຽມ ຜົນຜະລິດລະດູແລ້ງ ຕື່ມອີກ ເປັນຕົ້ນ ຜົນຜະລິດປູກ ພຶດ-ຜັກ ຊະນິດຕ່າງໆ ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ຢູ່ 160 ຮຕ ແລະ ຊຸກຍູ້ຜະລິດ ເຂົ້ານາແຊງ ຕາມເຂດຊົນ ລະປະທານໃນ 5 ແຫ່ງ ໃຫ້ໄດ້ 250 ຮຕ ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

ໂດຍ: ມາລາທິບ

ແຈ້ງການຫ້ອງວ່າການ

notic2017

ສະພາບອາກາດ

weather 1

ຄຳຂັວນປະຈຳແຂວງອັດຕະປື

salogan2017

ຢາບຳລຸງຕັບຈາກຢີ່ປຸ່ນ

kanki

ວາລະສານອັດຕະປື

pic008