banner 11.2017

ໜອງຟ້າມະຫັດສະຈັນ

nongfa

ຄົ້ນຫາພາທ່ຽວ ອັດຕະປື

tour 2018

ສະຖິຕິ ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້:ມື້ນີ້:73
ມື້ວານນີ້:ມື້ວານນີ້:473
ອາທິດນີ້:ອາທິດນີ້:871
ເດືອນນີ້:ເດືອນນີ້:3883
ທັງໝົດ:ທັງໝົດ:216469

Lao National Radio

radio

ແຜນທີແຂວງ ອັດຕະປື

administrative map

 

 

ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ອັດຕະປື ສ້າງສີມື ອອກໃຊ້ສັງຄົມ ໄດ້ແລ້ວ 1 ພັນກວ່າຄົນ: ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງ ອັດຕະປື ມາຮອດປັດຈຸບັນ ໄດ້ຝືກອົບຮົມ ວິຊາຊີບ ໃຫ້ແກ່ແຮງງານລາວ ໃນລະດັບຊັ້ນ ແລະ ສາຂາ ວິຊາຊີບຕ່າງໆ ເປັນຈຳນວນ ຫຼາຍສົມຄວນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮຽນ ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ດ້ານວິຊາສະເພາະ, ມີວຽກເຮັດ ງານທຳ ກາຍເປັນແຮງງານ ທີ່ມີວິໄນ, ມີຄຸນສົມບັດ ແລະ ເປັນແຮງຈູງໃຈ ຕອບສະໜອງ ຄວາມຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການ ໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຫັນເປັນ ອຸດສະຫາກຳ ທັນສະໄໝ ໃນອະນາຄົດ.

ທ່ານ ຖາວອນ ສຸກດາວົງ ອໍານວຍການ ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ເປີດເຜີຍ ໃນຫວ່າງ ບໍ່ດົນມານີ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງ ອັດຕະປື ແມ່ນການ ຈັດຕັ້ງວິຊາການໜຶ່ງ ຂອງແຂວງ ໂດຍພາຍໃຕ້ ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ສ່ວນດ້ານ ວິຊາການ ແມ່ນຂຶ້ນກັບ ການຊີ້ນໍາໂດຍກົງ ຂອງກົມ ອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ມີພາລະບົດບາດ ໃນການຈັດຕັ້ງ ການຮຽນ-ການສອນ ໃນສາຍ ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ເຝຶກອົບຮົມ ວິຊາຊີບຕ່າງໆ ເພື່ອພັດທະນາ ສີມືແຮງງານ ໂຮງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກສ້າງ ຕັ້ງຂຶ້ນແຕ່ປີ 2005 ຫຼັກສູດ ການຮຽນ ການສອນມີ 3 ລະບົບຄື: ລະບົບຮຽນ 3 ປີ, ຮຽນ 2 ປີ ແລະ ຮຽນ 3 ເດືອນ, ມີ 10 ສາຂາ ວິຊາຮຽນ, ການຮຽນ ແມ່ນເນັ້ນ ຄຸນນະພາບ ທາງດ້ານ ພາກທິດສະດີ ແມ່ນຮຽນ 30% ແລະ ພາກປະຕິບັດ ແມ່ນ 70%.

ໄລຍະຜ່ານມາ ທາງໂຮງຮຽນ ໄດ້ເອົາໃຈ ໃສ່ສ້າງ ນັກສຶກສາ ໂດຍປະຕິບັດ ຕາມແນວທາງ ການສ້າງ ນັກສຶກສາ ຂອງພັກວາງອອກ ດ້ວຍ 3 ຫຼັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນ ເປັນປັດໃຈຫຼັກ ໃນການກໍ່ສ້າງ ນັກສຶກສາ, ມາຮອດ ປັດຈຸບັນທາງ ໂຮງຮຽນສ້າງ ນັກສຶກສາ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ອອກຮັບໃຊ້ ສັງຄົມ ໄດ້ແລ້ວ ທັງໝົດ 1 ພັນ 44 ຄົນ, ຍິງ 367 ຄົນ, ໃນນີ້ຫຼາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນພະແນກ ໄຟຟ້າເຕັກນິກມີ 311 ຄົນ, ຍິງ 7 ຄົນ, ຮອງມາ ແມ່ນພະແນກ ບໍລິຫານ ທຸລະກິດມີ 257 ຄົນ, ຍິງ 168 ຄົນ, ພະແນກ ປູກຝັງ ແລະ ວິໃຈດິນມີ 205 ຄົນ, ຍິງ 88 ຄົນ, ພະແນກກໍ່ສ້າງ ເຄຫະມີ 89 ຄົນ, ພະແນກ ອາຫານ ການໂຮງແຮມ ມີ 85 ຄົນ, ພະແນກ ຈອດໂລຫະ ແລະ ທໍ້ນໍ້າ 29 ຄົນ, ພະແນກ ສ້ອມແປງ ລົດຍົນ 14 ຄົນ ແລະ ພະແນກ ເຟີນີເຈີ້ 1 ຄົນ. ນອກຈາກນັ້ນ ທາງໂຮງຮຽນ ຍັງໄດ້ສ້າງ ນັກຮຽນ ໃນໄລຍະສັ້ນ 3 ເດືອນ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ໄລຍະສັ້ນ 1 ອາທິດໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນ ບ້ານສາມສ້າງນໍາອີກ.

ທ່ານ ໄດ້ເວົ້າ ຕືມອີກວ່າ: ສົກປີ 2017-2018 ທາງໂຮງຮຽນ ຍັງໄດ້ເປີດ ການຮຽນ-ການສອນ ຫຼັກສູດຊັ້ນ ຕໍ່ເນື່ອງອີກ 3 ສາຂາຄື: ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ສາຂາປູກຝັງວິໄຈດິນ ແລະ ລ້ຽງສັດການປະມົງ ທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອ ເປັນການສ້າງ ເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ແກ່ ນັກສຶກສາ ແລະ ນັກງານ ທີ່ຮຽນຈົບ ຊັ້ນກາງ ໄດ້ມີໂອກາດ ເຂົ້າມາສຶກສາ ຮ່ຳຮຽນຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງສັງລວມແລ້ວ ມີນັກສຶກສາ ທີ່ມາເຊື່ອມຕໍ່ ຊັ້ນສູງ ແລ້ວຈຳນວນ 80 ກວ່າຄົນ.

ໂດຍ: ສາຍນ້ຳ

ແຈ້ງການຫ້ອງວ່າການ

notic2017

ສະພາບອາກາດ

weather 1

ຄຳຂັວນປະຈຳແຂວງອັດຕະປື

salogan2017

ຢາບຳລຸງຕັບຈາກຢີ່ປຸ່ນ

kanki

ວາລະສານອັດຕະປື

pic008