banner 11.2017

ໜອງຟ້າມະຫັດສະຈັນ

nongfa

ຄົ້ນຫາພາທ່ຽວ ອັດຕະປື

tour 2018

ສະຖິຕິ ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ

ມື້ນີ້:ມື້ນີ້:95
ມື້ວານນີ້:ມື້ວານນີ້:473
ອາທິດນີ້:ອາທິດນີ້:893
ເດືອນນີ້:ເດືອນນີ້:3905
ທັງໝົດ:ທັງໝົດ:216491

Lao National Radio

radio

ແຜນທີແຂວງ ອັດຕະປື

administrative map

 

 

ທ່າແຮງ, ການພັດທະນາ ແລະ ການລິການ ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ

attp tour> ທ່າແຮງດ້ານການທອ່ງທຽ່ວ: ອັດຕະປື ມີຊັບພະຍາກອນ ຊຶ່ງສາມາດຈັດສັນ, ພັດທະນາໃຫ້ເປັນ ແຫຼ່ງທອ່ງທຽ່ວ ໄດ້ມາກມາຍ ຫຼາຍປະເພດ: ທຳມະຊາດ ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ ເປັນພິເສດ ຍ້ອນຄວາມ ອຸດົມສົມບູນ ຂອງປ່າໄມ້ ແລະ ສາຍນໍ້າ. ຖ້າຫາກມີ ການຈັດສັນ, ການຍ່າງຊົມປ່າ, ຊົມສັດປ່າ, ການລອ່ງເຮືອ, ຊົມທິວ ທັດທໍາມະຊາດ ແລະ ວິຖີຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນ ຕາມສາຍ ນໍ້າເຊກອງ ແລະ ເຊກະໝານ ຊຶ່ງອາດຈະ ເຊື່ອມຕໍ່ ໄປຍັງກໍາປູເຈຍ ຈະເປັນທາງ ເລືອກໝຶ່ງ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ຜູ້ທີ່ສະຫງວນ ຮັກທຳມະຊາດ.

> ພັດທະນາການ ດ້ານການທອ່ງທຽ່ວ: ອັດຕະປື ຫາກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ ຕໍ່ວຽກງານ ການທອ່ງທຽ່ວ ນັບແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ ຄືກັບຫຼາຍແຂວງ ໃນປະເທດ ໂດຍໄດ້ຈັດຕັ້ງ ຫ້ອງການທອ່ງທຽ່ວ ຂຶ້ນເປັນໝວ່ຍງານ ຂອງລັດ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບ ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາສຳຫຼວດ, ວາງແຜນພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທອ່ງທຽ່ວ. ປັດຈຸປັນ ຫອ້ງການ ທອ່ງທຽ່ວແຂວງ ພວມຮວ່ມກັບ ອຳນາດການປົກຄອງ ທ້ອງຖິ່ນ, ທຳການສຳຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນ ຈັດສັນ ພັດທະນາ ການທອ່ງທຽ່ວ ເປັນແຕ່ລະບາດກ້າວ ໂດຍມີ ການເຂົ້າຮວ່ມ ຂອງປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າ; ໄດ້ປະກາດ ເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແລ້ວ 15 ແຫ່ງ ຊຶ່ງສວ່ນຫຼາຍ ເປັນການທ່ອງທ່ຽວ ແບບອະນຸລັກ, ປະຊາຊົນ ມີສວ່ນຮວ່ມໃນທຸກໆເມືອງ.

hpc> ແຜນພັດທະນາໃນອະນາຄົດ: ອັດຕະປື ພວມກ້າວເດີນ ໄປບົນເສັ້ນທາງ ແຫ່ງການ ພັດທະນາທະນາ ຮອບດ້ານ, ໃນປີ 5 ປີຂ້າງໝ້າ ແຂວງອັດຕະປື ຍິ່ງຈະມີໂສມໝ້າໃໝ່ເພາະ ສາມປະເທດ ລາວ-ຫວຽດນາມ-ກຳປູເຈຍ ໄດ້ເລັ່ງປະຕິ ບັດແຜນສ້າງ “ເຂດສາມຫລ່ຽມ ພັດທະນາ” ຂຶ້ນໃນບໍລິເວນ ພຶ້ນທີ່ແຂວງ ທີ່ມີຊາຍແດນ ຂອງສາມປະເທດ ເພື່ອເລັ່ງ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ແຜນນີ້ ຈະໃຫ້ບູລິມະສິດ ແກ່ການຮວ່ມມື ດ້ານການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບ ລະບົບ ຄົມມະນາຄົມ, ໂຄງການຕ່າງໆ ດ້ານການຄ້າ, ຄວາມຮວ່ມມື ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອໃຫ້ເປົ້າໝາຍ “ສາມປະເທດ ເປັນເຂດ ທ່ອງທຽ່ວ ອັນດຽວກັນ” ປາກົດເປັນຈິງ ແລະ ການສ້າງ ລະບົບຕາໝ່າງ ໄຟຟ້າເຊື່ອມຕໍ່ ເຂດສາມຫລ່ຽມ ພັດທະນາ ທີ່ວ່ານີ້ກວມເອົາ 13 ແຂວງ ຄື: ອັດຕະປື, ເຊກອງ, ສາລະວັນ ແລະ ຈໍາປາສັກ ( ລາວ ), ກອນຕູນ, ຢາລາຍ, ດາກລັກ, ດາກນົງ, ບິງເຟືອກ ( ຫວຽດນາມ ), ຊຽງແຕງ, ຮັດຕະນະຄີລີ, ກະແຈະ ແລະ ມົນດົບຄີລີ ( ກຳປູເຈຍ ).

> ການບໍລິການ: ນັບແຕ່ປີ ຕົ້ນປີ 2006 ເປັນຕົ້ນມາ ແຂວງ ອັດຕະປື ໄດ້ນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງ 18 B ປູຢາງ ອັດສະຟານ ແລະ ມີດ່ານສາກົນ ສາມາດເອົາວິຊາ ກັບດ່ານ ໄດ້ທີ່ຊາຍແດນ ພູເກືອ ( ລາວ ) ແລະ ເບີອີ ( ຫວຽດນາມ ), ປະກາດໃຊ້ ເປັນດ່ານສາກົນ, ອັນເປັນ ເງື່ອນໄຂ ສະດວກ ເພື່ອເຮັດ ການບໍລິການ ທ່ອງທ່ຽວ ເຊື່ອມເຂົ້າກັບ ເຂດສາມຫລ່ຽມ ພັດທະນາ ລາວ-ຫວຽດນາມ-ກຳປູເຈຍ ແລະ ເສັ້ນທາງ ຂອງອະນຸ ພາກພື້ນ.

> ດ້ານໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ຮ້ານອາຫານ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຜະລິດ ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ ຈຳນວນໝຶ່ງ ຂອງປະຊາຊົນ ທ້ອງຖິ່ນ ກໍເລີ່ມ ເກີດຂື້ນ ເພື່ອຮອງຮັບ ການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງການ ທ່ອງທ່ຽວ. ມີໂຮງແຮມ ເຮືອນພັກ ຣິສອດ 16 ແຫ່ງ, ຮ້ານອາຫານ, ບັນເທິງ 52 ແຫ່ງ, ບໍລິສັດ ທອ່ງທຽ່ວ, ບໍລິການ ຂົນສົ່ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ-ໄທ ກໍສະດວກ ສະບາຍ ມີລົດປະຈຳທາງ ແລະ ບໍລິການ ສະເພາະ ລະດູການ ທີ່ເໝາະສົມ ກັບການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ອັດຕະປື ແມ່ນແຕ່ ເດືອນ ຕຸລາ ຫາ ພຶດສະພາ, ໃນລະຫວ່າງ ເດືອນຕຸລາ ຫາ ກຸ່ມພາ ອາກາດ ອົບອຸ່ນ, ມີນາ-ພຶດສະພາ ແມ່ນຮ້ອນຫຼາຍ, ສຳລັບ ເຂດພູດອຍ ອາກາດເຢັນ ຕະຫຼອດປີ.